nieuws

Ym van der Werffprijs voor archeologische steunpunten

bouwbreed Premium

De nationale Ym van der Werffprijs voor archeologische monumentenzorg, wordt dit jaar uitgereikt aan drie Friese archeologische steunpunten in Oude Bildtzijl, Hogebeintum en Wijnaldum.

De prijs vertegenwoordigt een bijzondere, duurzame prestatie op het gebied van de archeologische monumentenzorg.

Voor de wisselprijs komen in aanmerking projecten die een inspirerende en stimulerende uitwerking geven aan het begrip ‘behoud door ontwikkeling’. De hoogste gooien voorbeeldprojecten die tonen hoe het archeologisch perspectief in de samenleving wordt geïntegreerd.

Het is om die reden dat de jury heeft gekozen voor de drie Friese publieksgerichte steunpunten die in 2000 werden geopend. De steunpunten spelen in op de groeiende belangstelling van cultuurtoeristen voor de geschiedenis van het Friese land.

Archeologische tentoonstellingen worden in deze gemeenten ondersteund door interactieve digitale videopresentaties, naslagwerken, fietsroutes en de organisatie van amateurarcheologen.

Doelgericht

Met deze doelgerichte presentatie van het eigen erfgoed, hebben de winnaars het draagvlak voor de archeologische monumentenzorg aanzienlijk verbreed, meent de jury. Dankzij de thematische aanpak van de steunpunten doen de toeristen in Hogebeintum, Oude Bildtzijl en Wijnaldum steeds weer nieuwe informatie op die betrekking heeft op middeleeuwse rituelen van begravingen en bedijkingen.

De Ym van der Werffprijs is in 1999 door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) ingesteld en ondergebracht bij de Stichting voor de Nederlandse Archeologie (SNA). De prijs, dit jaar uitgereikt in Almere, is vernoemd naar de in 1993 overleden historicus en Eerste Kamerlid Ymenus P.W. van der Werff.

Reageer op dit artikel