nieuws

Woon-werk-kilometers

bouwbreed

De tekst in een recent stuk van de heer Duijvestijn in Cobouw over de woon-werkkilometers bevat een aantal onjuistheden. Zo wordt gesteld dat met ingang van 2002 slechts maximaal twintig woon-werkkilometers als zakelijk kwalificeren. Dit is niet correct.

Voor zover de reisafstand minder dan tien kilometer is, worden deze kilometers als privé aangemerkt. Bij een reisafstand van meer dan tien maar minder dan dertig kilometer worden alle kilometers als zakelijke kilometers aangemerkt. Bij meer een reisafstand van meer dan dertig kilometers worden alleen de kilometers boven de dertig als privé aangemerkt.

In beide laatste situaties vindt derhalve geen correctie plaats voor de eerste tien kilometers. Deze kilometers blijven op basis van het huidige wetsvoorstel gewoon zakelijk.

De zakelijke rijder uit het voorbeeld in het artikel gaat er in dit geval derhalve niet op achteruit, maar op vooruit. Hij blijft 6000 kilometer privé rijden (werkafstand immers niet meer dan 30 kilometer, dus woon-werkkilometers blijven zakelijk).

In de 2002-staffel betekent dit een bijtelling van vijftien procent van de cataloguswaarde van 50.000 gulden. Deze bijtelling was in 2001 twintig procent. Bij een marginaal tarief van 52 procent levert de bijtelling in 2002 een bedrag van 3.900 gulden aan belasting op. In het jaar 2001 was de te betalen belasting 5.200 gulden. In plaats van een verzwaring van 1.300 gulden geeft het voorbeeld derhalve juist een verlichting met dat bedrag.

Met betrekking tot de bestelauto merk ik op dat voor 2001 geldt dat er geen bijtelling plaatsvindt als er minder dan 500 privé kilometers worden gereden. Voor deze auto’s geldt in 2001 dezelfde staffel als voor personenauto’s. Op basis van het wetsvoorstel zal met ingang van 2002 voor de bestelauto waarmee meer dan 500 privé kilometers worden gereden een bijtelling gelden van tien procent.

Reageer op dit artikel