nieuws

Werk aan tunnel Dublin begonnen

bouwbreed Premium

In de Ierse hoofdstad Dublin is het werk begonnen aan een tunnel door het centrum van de stad, De tunnel moet een oplossing brengen voor de voortdurende verkeersopstoppingen.

Het tunnelproject wordt uitgevoerd door een consortium Nishimatsu Mowlem Irishenco, dat bestaat uit de Japanse tunnelbouwer Nishimatsu, het Britse technisch ingenieursbureau Mowlem & Company en de Ierse technische aannemer Irishenco. Dit consortium is in oktober 2000 geselecteerd na een internationale tender. Het project wordt gefinancierd door de Ierse regering en de Europese Unie.

Dublin is een van de weinige steden in Europa met een haven in het centrum van de stad. Omdat ongeveer 70 procent van alle Ierse handel via deze haven wordt verwerkt, moeten zich dagelijks honderden vrachtauto’s door het toch al drukke verkeer van de Ierse hoofdstad wringen. De tunnel moet het verkeer rechtstreeks vanuit het centrum naar de nieuwe ringweg leiden. Het is de bedoeling dat het project in de zomer van 2004 klaar is. Dat is dan precies tien jaar na de eerste beslissing om een tunnel aan te leggen.

De tunnel wordt deels in een bak aangelegd, maar ook voor een groot deel geboord. Dat gebeurt onder meer onder enkele woonwijken. Om onrust onder de bewoners weg te nemen, is het ontwerp zo aangepast dat het dak van de tunnel nu op een diepte van 18 tot 24 meter komt te liggen. Bovendien heeft het gemeentebestuur voorafgaande aan dit werk alle huizen in de betrokken gebieden door onafhankelijke deskundigen laten onderzoeken. Tijdens het boorwerk worden de woonwijken regelmatig gecontroleerd, terwijl de onderzoekers na afronding van de werkzaamheden opnieuw langs gaan om vast te stellen of er schade is ontstaan.

Reageer op dit artikel