nieuws

VROM-Raad: Afschaffen artikel 19 onverantwoord

bouwbreed Premium

Het werkt zeer vertragend om artikel 19 te schrappen uit de Wet ruimtelijke ordening. De VROM-Raad adviseert minister Pronk een apart projectbesluit te handhaven, tenzij de bestemmingsplanprocedure echt veel korter wordt.

Minister Pronk (VROM) is van plan artikel 19 af te schaffen en voor alle wijzigingen het bestemmingsplan in zijn geheel te wijzigen. Het tijdpad om een bestemmingsplan aan te passen wordt daarom aanzienlijk verkort. De huidige procedure vergt tussen 39 en 58 weken, terwijl de voorstellen uitgaan van 22 tot 34 weken. Dinsdag zal de minister de wetswijziging in de Tweede Kamer verdedigen. De VROM-Raad wijst erop dat het in het verleden nooit is gelukt het bestemmingsplan voldoende flexibel te maken. Het wetsvoorstel gaat nauwelijks in op die noodzakelijke versoepeling van de procedure, waardoor de slaagkans wel erg klein is. Om die reden vindt het belangrijkste adviesorgaan van VROM het onverantwoord artikel 19 af te schaffen.

Verder pleit de raad voor verplichte structuurplannen. Gemeenten en andere overheden zouden altijd een richtinggevende visie moeten ontwikkelen voor de diverse plangebieden. De structuurvisie is hiervoor in de ogen van de raad een veel geschikter instrument dan het bestemmingsplan.

Reageer op dit artikel