nieuws

Vlaanderen kan belofte niet waarmaken

bouwbreed

De Vlaamse paars-groene regering lijkt zijn belofte – ruim 15.000 nieuwe sociale woningen tijdens de regeerperiode – niet na te kunnen komen.

Nu nagenoeg de helft van de regeerperiode voorbij is, is de bouw van meeste van het eerste contingent van vijfduizend woningen nog niets eens voltooid. De Vlaamse minister van huisvesting J. Gabriëls wees dezer dagen in het Vlaamse parlement elke verantwoordelijkheid voor deze vertraging van de hand. Gabriëls is namelijk in ruim twee jaar tijd al de vierde minister van huisvesting in de Vlaamse regering na B. Anciaux, J. Sauwens en P. van Grembergen. Maar de christen-democratische oppositie (CD&V, de opvolger van de CVP) wees hem fijntjes op het feit dat het “boompje verwisselen aan de top van het Vlaamse ministerie van huisvesting geen geldige reden kan zijn de beloften in het paars-groene regeerakkoord inzake de sociale woningbouw aan zijn laars te lappen.”

Gabriëls gaf in het Vlaamse parlement toe dat het huidige tempo van de sociale woningbouw onvoldoende is om over twee jaar het streefgetal van 15.000 te halen. De minister kondigde de oprichting aan van een ‘speciale cel’ op zijn ministerie om het sociale-woningbouwprogramma nieuw leven in te blazen. Gabriëls denkt ook aan publiek-private samenwerking (pps), gezamenlijke bouwprojecten met promotoren en andere ondernemers om opnieuw vaart in de sociale woningbouw te krijgen. Ook de sociale diensten van de gemeenten zouden volgens de minister een steentje moeten bijdragen.

Gabriëls voelt er overigens niets voor om grote complexen van sociale huurwoningen ‘eenzijdig’ te bevolken. “Wanneer er alleen allochtonen gaan wonen, worden dit geen oorden van integratie maar wordt juist het tegendeel bereikt”, meent de minister.

Paars-groen in Vlaanderen verhoogde vorig jaar reeds de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, zodat ook gezinnen met een inkomen uit arbeid een sociale woning toegewezen kunnen krijgen. Tot dan toe waren het uitkeringstrekkers die in dit soort woningen terechtkwamen. “Sociale vermenging is een van de hoofddoelen van het Vlaamse huisvestingsbeleid”, verduidelijkte de minister. Gabriëls wil op termijn ook mensen die nu nog permanent op een camping wonen en woonwagenbewoners onderbrengen in sociale woningen. Gezien de enorme behoefte aan goedkope en toch kwalitatief redelijke woningen, kan daarvan de eerstkomende jaren echter nog geen sprake zijn.

Reageer op dit artikel