nieuws

Verzet tegen komst rondweg in Bergh

bouwbreed Premium

De geplande provinciale weg rondom de kern Zeddam in de gemeente Bergh stuit op verzet. Dat bleek bij de Raad van State in Den Haag. Daar zijn de vele bezwaren behandeld tegen het gemeentelijk bestemmingsplan dat de aanleg van de rondweg mogelijk maakt.

De geplande rondweg is volgens de gemeente Bergh en de provincie Gelderland een goede oplossing voor de verkeersproblematiek in de kern van Zeddam. Om te beginnen willen zij het verkeer omleiden langs de oostzijde van het dorp. De gemeente stelde daartoe een nieuw bestemmingsplan op. De provincie, die de weg aanlegt, keurde dat plan goed.

Een aantal omwonenden en bedrijfseigenaren is echter van mening dat de omleiding te veel nadelen met zich meebrengt. Veehouderijen in het buitengebied vinden het onterecht dat ze grond moeten afstaan voor de nieuwe weg. En omwonenden verwachten geluidshinder door toename van het verkeer nabij hun woningen.

De gemeente en provincie hebben verscheidene oplossingen aangedragen voor de problemen die de rondweg met zich meebrengt. Toch vinden de omwonenden en bedrijfseigenaren dat het bestemmingsplan niet goedgekeurd had mogen worden. Ze vragen de Raad van State dan ook dit provinciebesluit te vernietigen, zodat opnieuw naar het plan gekeken moet worden. De Raad van State doet over een paar maanden uitspraak.

Reageer op dit artikel