nieuws

Verklarende woordenlijst

bouwbreed Premium

anti-leuren: een beding waarbij de aanbesteder verplicht is te onderhandelen met de beste inschrijver als de aanbiedingen hoger zijn dan de aanbesteder op basis van een zorgvuldige begroting mocht verwachten.

blanken: vergelijken van kale prijzen zonder opslagen op de voorvergadering.

duiken: als een onverwachte aanbieder de laagste prijs aanbiedt, duikt hij.

fraude: volgens de dikke Van Dale: 1. valsheid, bedrog (in administratie, geldelijk beheer en m.b.t. de samenstelling van waren: m.b.t. de belastingen; sociale fraude, oneigenlijk gebruik van de sociale voorzieningen; 2. smokkelarij.

leuren: benaderen door de aanbesteder van een andere aannemer dan die welke volgens de gestelde criteria voor de opdracht in aanmerking komt (meestal de laagste), ingeval de aanbiedingen hem niet bevallen.

opzetje: als aannemers afspreken hun prijzen met een bepaald bedrag te verhogen alvorens ze bij de aanbesteder in te dienen.

rekenvergoeding: vergoeding ter bestrijding van de kosten die een aannemer bij inschrijvingen moet maken.

prijsverbetering: procentuele verhoging van de prijs afhankelijk van de omvang van het werk.

meldplicht: de plicht van aannemers aan de prijsregelende organisatie te melden dat zij van plan waren een prijs af te gaan geven. Ook moest worden gemeld als een prijs was afgegeven.

romantisch gaan: buiten de vergaderingen van de prijsregelende organisaties om afspraken maken.

steekpenningen: iemand geld of goederen bieden ter verkrijging van gunsten uit hoofde van diens zakelijke functie.

voorvergadering: vergadering van de prijsregelende organisatie voorafgaand aan de aanbestedingsvergadering.

voor-voorvergadering: vergadering voorafgaand aan de voorvergadering

Reageer op dit artikel