nieuws

Tweede Kamer legt zich neer bij schikking bouwfraude

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer neemt er genoegen mee dat de schikking van het Openbaar Ministerie in de fraudezaak rond de bouw van de tweede Schipholspoortunnel niet wordt aangevochten. Minister Korthals van Justitie heeft het parlement ervan overtuigd dat hij moeilijk in beroep kan gaan tegen een besluit dat onder zijn eigen verantwoordelijkheid is genomen.

De betrouwbaarheid van de rijksoverheid zou daarmee in het geding zijn, schrijft Korthals in een brief aan de Tweede Kamer. De fraude is vandaag nog wel onderwerp van een kamerdebat, maar vast staat inmiddels dat een ruime meerderheid zich bij de afwikkeling van de strafzaak neerlegt. Duidelijk is dat de regeringspartij PvdA geen hoog spel wil spelen binnen de coalitie.

Minister Korthals gaat zich voor soortgelijke zaken in de toekomst wel beraden over de strafmaat. Hij overweegt hogere boetes voor rechtspersonen die zich schuldig maken aan fraude.

De bouwbedrijven HBG en Strukton en hun samenwerkingsverband Kombinatie Schiphol Spoortunnel (KSS) werden ervan verdacht tientallen miljoenen guldens aan extra winst te hebben opgestreken bij de bouw van de tweede Schipholspoortunnel. Aanvankelijk noemde minister Netelenbos (verkeer) in dit verband een bedrag van 80 miljoen gulden.Later eiste ze 65 miljoen terug. Inmiddels heeft minister Korthals vastgesteld dat 58 miljoen gulden van de winst omstreden is en dat vast staat dat voor een bedrag van 29 miljoen gulden in totaal 190 geheel of gedeeltelijk valse facturen zijn uitgeschreven. De 28 geheel valse facturen vertegenwoordigden een waarde van 3 miljoen gulden.

Kwestieus

Volgens minister Korthals stond vast dat de bouwbedrijven konden worden vervolgd voor valsheid in geschrifte. Minder hard was de zaak als het ging om de vraag of de bouwers geld hebben geïnd dat hen niet toekwam. Het was volgens Korthals in het licht van de tussen opdrachtgever Nederlandse Spoorwegen en bouwcombinatie KSS gesloten bouwteamovereenkomst “kwestieus in hoeverre in strafrechtelijke zin sprake was van een wederrechtelijk verkregen voordeel”. De aannemers zelf hebben steeds volgehouden dat ze recht hadden op de winst en dat de valsheid in geschrifte het alleen mogelijk maakte die winst eerder te nemen.

Zowel minister Korthals als zijn collega Netelenbos waren zeer in hun sas met de schikking door het OM. De bedrijven accepteerden namelijk driemaal een boete van 1 miljoen gulden, de maximale straf die staat op valsheid in geschrifte gepleegd door een rechtspersoon. Daarbij komt dat de NS heeft ingestemd met terugbetaling van 50 miljoen gulden van de verleende subsidie. HBG en Strukton dragen daar elk 10 miljoen aan bij. Het argument van de Tweede Kamer dat de bedrijven door het afkopen van strafvervolging plaatsing op een zwarte lijst hebben voorkomen, heeft volgens Korthals bij het OM terecht geen rol gespeeld.In zijn brief legt de minister uit dat het OM zich bij het treffen van schikkingen dan wel bij strafvervolging moet houden aan het wetboek van strafrecht. Hij vindt het principieel onjuist als het OM uitgaat van bijeffecten, als uitsluiting bij aanbestedingen.

Overigens is het nog maar de vraag of de overheid op basis van de schikking de bouwbedrijven niet toch op een zwarte lijst zou kunnen zetten. Minister Netelenbos werkt nog aan een notitie over de voor- en nadelen van een dergelijke sanctie.

Reageer op dit artikel