nieuws

Tienduizenden aangepaste woningen

bouwbreed Premium

Om het toenemend aantal 65-plussers te huisvesten, zijn de komende tien jaar naar verwachting vijftigduizend extra aangepaste woningen nodig, buiten de bestaande verzorgings- en verpleeghuizen.

Dit vereist een deltaplan, vindt het College Bouw Ziekenhuizen.

Het scheiden van wonen en zorg vormt daarvan volgens dit college een essentieel onderdeel.

Mensen krijgen zorg in de woonomgeving van hun keuze. Zij betalen zelf voor de woonruimte en krijgen zorg naar behoefte.

Over dat uitgangspunt bestaat grote overeenstemming. Maar de bestaande regels maken het in de praktijk moeilijk, aldus het college.

Het aantal 65-plussers neemt volgens de laatste prognoses toe met 1,3 miljoen mensen.

Reageer op dit artikel