nieuws

Tekort Van Heekplein loopt verder op

bouwbreed Premium

Stedenbouwkundige J. Astrego uit Enschede verwacht dat het exploitatietekort van de gemeente op het nieuwbouwproject Van Heekplein kan oplopen tot 100 miljoen gulden.

Dat zei Astrego op een ledenvergadering van de PvdA. Onlangs werd nog aangenomen dat het tekort 23,5 miljoen gulden bedroeg.

Maar volgens Astrego, die werkzaam is bij architectenbureau IAA, verkeert het project nog maar in de ruwbouwfase. “De ruwbouw bedraagt circa 30 procent van de totale bouwsom. Veel meerkosten zitten altijd in de afwerking van een bouwproject. Het Van Heekplein-project heeft nog drie jaar te gaan.”

De gemeenteraad eist nu van het college van B en W een diepgaand onderzoek naar de oorzaak van het tekort. In mei werd nog een tekort gemeld van 12,5 miljoen gulden. “Wethouder R. Althof van Grondzaken liet toen nadrukkelijk weten dat de kous daarmee af was”, vertelt fractievoorzitter M. van Hees van PvdA. “Kennelijk heeft de gemeente te weinig vat op de financiële regie. We spreken hier het gehele college op aan. Nee, de vertrouwensvraag is nu nog niet aan de orde. Eerst willen we alle feiten op tafel.”

De raad wil ook weten welke bestuurlijk verantwoordelijke wat wist op welk moment. De raad is na mei nooit meer geïnformeerd over het oplopen van het tekort.

Bizar

De exploitatie-opzet van het grootste bouwproject ooit in Enschede kent een bizar verloop. Enkele jaren geleden verwachtte de gemeente nog geld over te houden aan de gebouw- en grondexploitatie: 17,5 miljoen gulden. “Een naïeve gedachte”, zegt Astrego die medio jaren negentig namens een niet te noemen opdrachtgever als stedenbouwkundige aan de schetstafel zat, samen met Multi Vastgoed en SAP. “In vele bouwprojecten waarbij de overheid een belangrijke rol speelt, treden tekorten op. Dat is niet abnormaal. Het college van B en W heeft een inschattingsfout gemaakt.”

Vele stedenbouwkundige plannen gingen ter ziele en externe stedenbouwkundige bureaus en procesmanagers werden aan de kant geschoven. Dat heeft de gemeente het nodige geld gekost.

Het verbaast Astrego dat de gemeente nooit Europese ‘potjes’ heeft aangesproken voor de ontwikkeling van het Van Heekplein. “Maar ja, als de gemeente verwacht geld te verdienen, wordt het lastig om daar aanspraak op te maken.” Hij verwacht dat het tekort verder zal oplopen. “Er kan in drie jaar nog veel gebeuren: inflatiecorrecties, prijsverhogingen van bouwmaterialen, bedrijven die failliet gaan. Daarnaast zal de herinrichting van de weekmarkt geld gaan kosten, evenals de afwerking van de omgeving.”

Aan het Van Heekplein wordt Holland Casino, de Bijenkorf, een overdekt winkelcentrum en appartementen gerealiseerd.

Reageer op dit artikel