nieuws

Strijd tegen diefstal bouwmachines naar Europees niveau getild

bouwbreed Premium

De strijd tegen de diefstal van en handel in gestolen bouwmachines en andere apparatuur wordt naar Europees niveau getild. Het Britse bedrijf TER, dat al zes jaar een speciale database voor gestolen bouwmachines, vrachtauto’s en werktuigen exploiteert, heeft de Europese Commissie en Europol uitgebreid geïnformeerd over zijn ervaringen.

TER gaat nu een rapport opstellen over de omvang van het probleem in de diverse landen als basis voor verdere acties op EU-niveau. De Commissie had TER zelf om de briefing gevraagd.

“Met diefstal van apparatuur en machines in de bouw, de zware industrie en de landbouw zijn jaarlijks vele miljarden gemoeid. Wij schatten dat het over de hele Europese Unie om zeker 16 miljard euro per jaar gaat. In Groot-Brittannië registreren we via onze speciale alarmlijn voor 800 miljoen pond aan diefstallen per jaar. Helaas komt daar nog niet een vijfde van terug. Wij veronderstellen dat het meeste verdwijnt naar landen in Afrika, het Midden-Oosten of Oost-Europa. De duurste machines worden gewoon op bestelling gestolen en dan op transport gezet”, aldus T. Purbrick van The Equipment Register TER. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in het terugvinden van gestolen apparatuur in opdracht van verzekeringsbedrijven.

De lijst van alle gestolen bouwmachines met de plaats van de diefstal en de geschatte waarde wordt maandelijks gepubliceerd in het vakblad Construction News. Daarbij staat het nummer van de ‘hotline’ die bouwvakkers en anderen ook anoniem kunnen bellen als ze denken dat er gestolen apparatuur op een bouwplaats wordt gebruikt.

Massaal

TER werkt inmiddels nauw samen met de Britse politie. Die verstrekt vanuit haar databases gegevens van alle diefstallen, waaruit TER vervolgens een gespecialiseerde informatiebank voor bouwmachines en dergelijke apparatuur samenstelt. “Doordat wij ons specifiek op dit segment richten, is de informatie op die manier veel beter te gebruiken dan binnen de massale database van de politie. Op haar buurt kan de politie weer over onze gegevens beschikken bij de bestrijding van dit soort misdaad.”

In de ogen van Purbrick zou dit een van de systemen zijn die op Europees niveau wordt overgenomen. “Kun je overal binnen de EU over dezelfde informatie beschikken, dan maakt dat de strijd tegen de diefstal in de bouw een stuk efficiënter.”

Volgens Purbrick zal het echter ook nodig zijn de wetgeving te harmoniseren. “Een van de grote problemen is uiteraard dat de grenzen binnen Europa tegenwoordig open zijn. Met het vrije verkeer van personen en goederen schep je ook de mogelijkheden voor vrij verkeer van misdadigers en gestolen goederen. Maar de verschillen in nationale wetten spelen ook een rol. In Nederland is het zo dat je eigenaar wordt van een machine die je te goeder trouw hebt gekocht, ook al is die gestolen. Hier in Groot-Brittannië is dat niet zo, daar blijft de oorspronkelijke eigenaar altijd zijn rechten houden.”

Reageer op dit artikel