nieuws

‘Slechts het onmisbare handhaven’

bouwbreed Premium

De stagnatie in de Amsterdamse woningproductie moet worden gestopt. Ook wil wethouder Stadig van volkshuisvesting dat een einde komt aan extreme prijsstijgingen.

Bij de start afgelopen week van het woningbouwproject New York/Amsterdam in Amsterdam-Slotervaart/Overtoomse Veld kondigde de wethouder een grondige herbezinning aan op de in de woningbouw nagestreefde kwaliteit.

Volgens hem zijn voor latere generaties zaken als duurzaamheid, flexibiliteit en ruimtelijke kwaliteit belangrijk, maar moet een grens aan onze wensen worden gesteld. Hij zou graag duidelijkheid krijgen over de vraag welke kosten met welke kwaliteit gemoeid gaan. Stadig wil alleen dat wat echt onmisbaar is handhaven. Nieuwe, misschien pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. De dan nog resterende wensen mogen geen afbreuk doen aan productievolume, bouwtempo en betaalbaarheid.

Stadig signaleert in woningbouwplannen een toenemende complexiteit. Het is een ontwikkeling die zich op alle onderdelen van het bouwproces voordoet; zowel bij de stedenbouwkundige eisen, het ontwerp van de architect, als in het woningprogramma. Daardoor stijgen de kosten, terwijl volgens hem lang niet altijd sprake is van extra kwaliteit.

Hij stak ook de hand in eigen boezem. De gemeente is medeverantwoordelijk voor het ingewikkelde planvormingsproces. Amsterdam moet aan de stroomlijning en vereenvoudiging hiervan een belangrijke, misschien zelfs doorslaggevende bijdrage leveren.

Het project New York-Amsterdam van ontwikkelingsmaatschappij De Principaal en Heddes Vastgoed is juist een voorbeeld van een complex programma. Aan één kant verrijst een woon/werkgebouw van twaalf verdiepingen, naar ontwerp van Baneke van der Hoeven. Op een kantoorlaag van twee verdiepingen komt een toren met vijftig appartementen. Elders verrijzen twee woningblokken met ruim honderd woningen naar ontwerp van Architectenbureau Rudy Uytenhaak. Reeds 2200 belangstellenden hebben zich gemeld.

Reageer op dit artikel