nieuws

Sita wil onrust over asbestinstallatie wegnemen

bouwbreed Premium

In de omgeving van Sita Ecoservice in Almelo is onrust ontstaan over de nieuwe proefinstallatie voor het chemisch verwerken van asbest. De stichting Dorpsbelang Bornerbroek en Plaatselijk Belang Aadorp verzetten zich tegen het plan.

Ze zijn bang voor milieuvervuiling en een hoog aantal kankergevallen. Directeur H. Snellink van Sita wil de onrust wegnemen door de belangenverenigingen te informeren over de nieuwe methode van asbestverwerking. “We zullen aantonen dat de verwerking plaatsvindt in een gesloten systeem. Asbest is pas gevaarlijk als er losse vezels in de lucht komen. Daar is hier geen sprake van.”

Sita wil begin volgend jaar proeven nemen met het chemisch verwerken van asbest. Door toevoeging van bepaalde chemicaliën worden de asbestvezels afgebroken en kan het materiaal worden verwerkt in cement en keramiek. Sita heeft een vergunning van de provincie voor de inzameling en be- en verwerking van (gevaarlijke) afvalstoffen. Volgens Snellink heeft Sita een meldingsplicht voor het in bedrijf stellen van de proefinstallatie. Die procedure is nog niet rond.

Secretaresse G. de Jong van Plaatselijk Belang Aadorp vertrouwt het bedrijf niet. “Asbest is een gevaar voor de volksgezondheid. Van een bron, die ik niet wil prijsgeven, heb ik enige tijd geleden begrepen dat de installaties van Leto Recycling niet aan de veiligheidseisen voldeden. Aan die fabriek, waar de testopstelling wordt geplaatst, is zover ik weet niets gewijzigd.”

De Jong woont op bijna een kilometer van bedrijvenpark Aadorp. Ook namens andere omwonenden zegt ze veel overlast te ondervinden van de industrie. Veel behoefte aan nieuwe bedrijven heeft ze niet. “Zeker niet als er een gevaar is voor de volksgezondheid. Sita mag wel zeggen dat het proces in een gesloten systeem plaatsvindt, maar wij hebben daar weinig vertrouwen in. Waarom moet dit soort bedrijven dichtbij woningen komen?”

Reageer op dit artikel