nieuws

Remkes beperkt activiteiten corporaties tot wonen

bouwbreed Premium

Corporaties mogen alleen nevenactiviteiten ontplooien die met wonen te maken hebben. Staatssecretaris Remkes (volkshuisvesting) verbiedt corporaties de verkoop van verzekeringen en makelaarsactiviteiten. Bemiddelen op die terreinen mag wel.

Het ministerie van VROM heeft in een circulaire uiteengezet wat corporaties wel en niet mogen.

Aedes, de vereniging voor woningcorporaties, reageert ontstemd op de richtlijn. “In de bedrijfstak is hiervoor geen begrip en geen draagvlak”, zegt voorzitter Van Leeuwen.

Remkes zet met het verbod definitief een streep door lucratieve nevenactiviteiten die zijn opgezet om financieel voordeel te behalen. Nevenactiviteiten mogen in zijn ogen slechts een beperkt risico vormen, zijn belastingplichtig en mogen het toezicht van het Rijk op de corporatie niet belemmeren. Een en ander wordt definitief vastgelegd in de nieuwe Woonwet.

Corporaties krijgen wel meer ruimte om andersoortige panden dan huizen te bouwen, kopen en verhuren. Te denken valt aan een wijkgebouw, praktijkruimte, kinderdagverblijf of winkel, als daarmee de leefbaarheid in een buurt wordt vergroot. Voorwaarde is dat er wel een directe relatie moet zijn tussen het pand en de kerntaak van de corporatie. Datzelfde geldt voor onderhoud van dit soort panden of van woningen van een vereniging van eigenaren.

Corporaties mogen geen allianties aangaan met makelaars en zelf panden makelen. Wel is het toegestaan met een makelaar samen te werken bij de verkoop van huurwoningen.

In principe gaat hetzelfde gelden voor verzekeringen. De verkoop van verzekeringen wordt corporaties nadrukkelijk verboden. Corporaties mogen wel bemiddelen in verzekeringen die iets met wonen hebben te maken zoals opstal- en glasverzekeringen.

Ook beperkt Remkes de verkoop van huurwoningen aan beleggers. Huurders hebben altijd het eerste recht op koop. Als ze geen belangstelling hebben, moeten collega-corporaties worden benaderd. Dan pas komen beleggers in beeld. Zij moeten vanaf volgend jaar 100 procent van de marktwaarde betalen en de huurder schriftelijk beloven geen buitensporige huurstijgingen door te voeren.

Reageer op dit artikel