nieuws

Rekenvergoeding blijft vrijwillig

bouwbreed Premium

De vergoeding van rekenkosten is nog steeds niet goed geregeld. Het Uniforme Aanbestedingsreglement 2001 komt niet verder dan een vrijwillige bijdrage in de rekenkosten. Ook de nieuwe Europese Richtlijn aanbestedingen komt niet verder.

Als er al wat fout is gegaan in de bouw, dan zijn het wel de problemen rond de vergoeding van de aanbestedingskosten. Tot oktober 1992 werden die via de prijsregeling vergoed aan serieuze gegadigden. Door ingrijpen van de Europese Commissie was dat toen afgelopen. Slechts anti-leurbepalingen en het vaststellen van de rechthebbende mocht nog.

De bouw was dan ook heel blij met de overeenstemming in 1998 over het nieuwe Uniforme Aanbestedingsreglement, dat onder de naam UAR 2001 uiteindelijk pas in september dit jaar van kracht werd. Het principe van een vergoeding voor aanbestedingskosten lag in ieder geval vast. Het blijkt echter een dooie mus.

Oplopen

Al tijdens de onderhandelingen over het nieuwe UAR had de Vereniging van Nederlandse gemeenten al laten weten de leden te zullen adviseren geen rekenvergoeding te betalen. Ook rijksopdrachtgevers, waarvan Rijkswaterstaat verreweg de belangrijkste is, betaalt niet of nauwelijks de kosten.

Zeker bij Design & Constructprojecten kunnen die hard oplopen. Voor de rekenkosten wordt als vuistregel 2 procent gerekend, voor de tekenkosten 6 procent van de raming. In de praktijk betekent dit dat indien de opdrachtgever in zijn ramingen geen rekening heeft gehouden met deze kosten, de aanbieding in ieder geval daardoor al 8 procent hoger kan liggen.

Een pijnpunt in het nieuwe UAR was voor het Rijk verder de niet-passende aanbieding, de offerte die qua prijs boven de raming ligt. In een aantal recente uitspraken heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland de aannemerij gelijk gegeven dat opdrachtgevers niet zomaar een aanbesteding over kunnen doen als de aanbiedingen te hoog zijn. In het nieuwe UAR is daarvan gezegd dat de opdrachtgever de verplichting tot onderhandelen heeft waarbij in ieder geval ook gekeken moet worden naar de zorgvuldigheid van de raming.

Beperkt

In een toelichting hebben de betrokken ministers vervolgens nadrukkelijk afstand genomen van de jurisprudentie van de Raad van Arbitrage. Zij deden dit op aanraden van de Landsadvocaat.

Met Europese aanbestedingen is het al niet anders. In het UAR-EG uit 1991 staat helemaal niets over vergoeding van aanbestedingskosten. Een wijziging in 1998 voegde niets toe. Ook de Europese richtlijnen over aanbestedingen zeggen er niets over.

Er gloort enige hoop. In de nieuwe aanbestedingsrichtlijn die de vier bestaande gaat vervangen wordt wel wat gezegd over kostenvergoedingen. Dit is dan echter beperkt tot grote ingewikkelde projecten. Bovendien is het betalen van kostenvergoedingen geen verplichting maar evenals in het UAR 2001 facultatief.

Reageer op dit artikel