nieuws

Provincie gaat gemeenten scherp in de gaten houden

bouwbreed Premium

Noord-Brabant ontwikkelt een protocol over het omgaan met gemeenten waarvan wordt getwijfeld of zij de wetten en regels op het gebied van bouwen goed handhaven.

Tot het opstellen van zo’n protocol is besloten naar aanleiding van publicaties in het Brabants Dagblad getiteld ‘Boven de wet’. Daarin is de bouw van een aantal objecten in het landelijk gebied belicht. De krant vraagt zich af of de provincie niet door gemeenten ‘voor het lapje’ is gehouden om goedkeuring voor bestemmingsplannen en bouwvergunningen te krijgen.

Provinciewoordvoerder A. Reijnen stelt zich bij ‘voor het lapje houden’ voor dat bijvoorbeeld relevante informatie wordt achtergehouden, wanneer gemeenten een bestemmingsplan ter goedkeuring voorleggen. “Waardoor Brabant bijvoorbeeld ten onrechte goedkeuring verleent voor de bouw van een woonhuis met kippenhok en paardenweitje, omdat zij denkt dat het om een agrarisch bedrijf gaat.”

De woordvoerder wil duidelijk niet beweren dat zulke dingen op grote schaal gebeuren. “Het protocol wordt nu alleen ontwikkeld voor als het ooit nodig mocht zijn. Gemeenten zijn nog steeds verantwoordelijk voor het handhaven van de eigen bestemmingsplannen en de rijksinspectie voor de ruimtelijke ordening nog steeds voor het controleren van gemeenten.”

In het protocol zijn de eerste stappen altijd om met de gemeente en de inspectie te gaan praten. Als allerlaatste redmiddel kan GS grijpen naar zijn bevoegdheid besluiten van lagere overheden voor te dragen voor vernietiging door de minister van Binnenlandse Zaken.

Reageer op dit artikel