nieuws

Organisaties zzp’ers varen vooral hun eigen koers

bouwbreed

Zelfstandigen zonder personeel in de bouw zijn geen tijdelijk fenomeen. Daar zijn de drie grootste belangenbehartigers voor zzp’ers, FNV Zbo, SBO/ZZP en VZZP, het roerend over eens. Over de manier waarop de belangen van de zzp’ers het best worden gediend, echter allerminst. “Iedereen wil zijn eigen toko beschermen.”

Op het hoofdkantoor van SBO/ZZP in Rotterdam gooit Ben Kloostra de knuppel maar eens in het hoenderhok. “Ik ben bereid om onze organisatie op te heffen als dat in het belang van de zzp’ers is”, roept hij stellig. Kloostra is dan ook voorstander van één grote belangenbehartiger. De huidige zzp-organisaties zouden moeten samensmelten, vindt hij. Zijn collega’s bij FNV Zbo en de VZZP zijn volgens hem nu te veel bezig met “bescherming van hun eigen toko” en te weinig met de belangen van de zzp’ers.

“We moeten echt af van het idee dat we concurrenten zijn. Gezamenlijk vertegenwoordigen we 3500 zpp’ers. Ik zeg: laten we om de tafel gaan zitten en kijken wat we samen voor die zzp’ers kunnen doen. Wij houden de deur in ieder geval niet dicht”, aldus Kloostra.

Met ongeveer 1200 leden is zijn club de op een na grootste zzp-organisatie. Alleen FNV Zbo is groter. De zelfstandigen-poot van FNV Bouw telt momenteel zo’n 1600 zzp’ers op de ledenlijst. De VZZP, de jongste organisatie van de drie, heeft vierhonderd leden en is daarmee de kleinste belangenbehartiger. Nieuwe zzp’ers voorlichten over het zelfstandig ondernemerschap zien de zzp-organisaties als hun voornaamste taak. Daarnaast bieden de belangenverenigingen onder meer juridische bijstand en collectieve verzekeringen. En natuurlijk brengt een lidmaatschap ook kortingen op allerlei producten en diensten met zich mee.

“Wij proberen bovendien organisatieland wat meer zzp-minded te krijgen”, zegt projectleider Henry Kasper van FNV Zbo. Volgens hem moeten veel instellingen, zoals bijvoorbeeld het SFB er nog aan wennen dat er naast werknemers en werkgevers nu ook zzp’ers bestaan.

Detacheringsbureaus

Kasper ziet niets in het voorstel van Kloostra om tot één belangenorganisatie te komen. Volgens hem zijn de verenigingen daarvoor te verschillend. “Het begint natuurlijk al bij de vraag wat je onder belangenbehartiging verstaat. Wij willen vooral dat de zzp’er op eigen benen staat. Wat wij per se niet willen is dat ze afhankelijk van ons worden.”

Door zich bezig te houden met bemiddeling van zzp’ers, doet SBO/ZZP dat wel, vindt Kasper. “Nu gaat het misschien goed met de economie en is er voldoende werk voor iedereen. Maar wat als het straks veel slechter gaat? Dan moeten zzp’ers die via belangenorganisaties aan werk komen, ‘nee’ worden verkocht. Dat is geen gezonde situatie. Wij vinden dat zzp’ers zelf hun netwerken moeten opbouwen. Ook wij worden regelmatig gebeld door bouwbedrijven met de vraag of we niet een paar zzp’ers kunnen leveren. Er is duidelijk veel behoefte aan, maar wij bemiddelen niet en gaan dat op termijn ook niet doen.”

Via zusterorganisatie ZZP Poolbeheer & Management heeft SBO/ZZP momenteel zo’n 75 zzp’ers ‘uitstaan’ bij aannemers. Volgens Kloostra wordt daarbij het belang van de zzp’er vooropgesteld. Winsten die met de bemiddelingsactiviteiten worden behaald, komen weer terug bij de aangesloten zzp’ers. Kloostra: “We zorgen er ook voor dat ze vier of vijf opdrachtgevers hebben. Zaken doen we direct met de aannemers, maar als die even niet genoeg werk hebben, brengen we de zzp’ers onder bij detacheringsbureaus. Ze moeten immers wel werk hebben.”

De voorman van SBO/ZZP vindt dat zzp’ers beter met ZZP Poolbeheer & Management in zee kunnen gaan dan met “een of ander dubieus detacheringsbureau”, dat er alleen maar op uit is om zzp’ers geld uit de zak te kloppen. Kloostra waarschuwt zijn leden ook voor verdachte detacheringsbureaus. Hij heeft een zwarte lijst opgesteld met zo’n twintig ‘foute’ werkbemiddelaars.

Directeur Nico Schouten van het verenigingsbureau van VZZP is ook geen voorstander van een fusie tussen de grote belangenbehartigers voor zzp’ers, maar om een geheel andere reden als Kasper. Schouten vindt het namelijk van de gekke dat een vakbond als FNV Bouw ondernemers organiseert.

Leden

“Je kunt niet twee doelen koesteren”, zegt Schouten. “Daar zit mijns inziens bij de bond een weeffout, die nu misschien niet opvalt in een tijd van economische voorspoed. Maar wat als het minder gaat en er conflicten tussen werkgevers en werknemers ontstaan? Mogen de zzp’ers bij stakingen ook mee-eten uit de vakbondskas?” Volgens Schouten is het FNV alleen maar zzp’ers gaan organiseren om leden binnen de deur te houden. “De vakbond heeft veel bouwvakkers hun lidmaatschap zien opzeggen omdat ze voor zichzelf begonnen.”

Anders dan FNV Zbo en SBO/ZZP wil VZZP uitgroeien tot een belangenbehartiger voor alle zzp’ers. Ook zelfstandigen uit andere sectoren dan de bouw zijn straks welkom. Schouten: “De pioniersfase is voorbij. Groeien met ondernemers uit andere branches maakt ons alleen maar sterker.”

Vuist

Als Kasper op het hoofdkantoor van FNV Bouw in Woerden het ‘fusievoorstel’ van Kloostra nog eens overpeinst, komt hij tot de conclusie dat de verschillende zzp-organisaties wel vaker gezamenlijk een vuist richting de politiek zouden moeten maken. Kasper denkt daarbij vooral aan de Vestigingswet, die volgens hem niet werkt. “Iemand met 15 jaar ervaring mag nu zonder papieren geen constructief werk doen, terwijl hij heel goed weet wat hij doet. Er zou een soort gedoogsituatie moeten komen en vestiging zou gekoppeld moeten worden aan een praktijktoets. Misschien is het wel goed om daar met z’n allen voor pleiten.”

‘Het begint al met de vraag wat je onder belangenbehartiging verstaat’

Reageer op dit artikel