nieuws

Ontwerpers weten te weinig van bouwproces

bouwbreed

Architecten weten te weinig van het bouwproces. Dat zou de geringe aandacht voor arbo-aspecten bij het ontwerp kunnen verklaren. In de opleiding moet hiervoor dus meer aandacht voor komen.

Dit was de conclusie van BNA-voorzitter prof. J. Brouwer tijdens het Arbouwsymposium in Amsterdam. “Met de decanen zijn wij al in gesprek om in de architectenopleiding ruimte en middelen te krijgen om meer te doen aan het bouwproces. Nu kunnen afgestudeerden van Delft en Eindhoven zo in het architectenregister worden ingeschreven zonder dat zij iets van het bouwproces weten”, aldus Brouwer.

Hij zette zich af tegen allerlei arbo-regels waarmee architecten worden lastiggevallen. Die regels zouden in zijn visie slechts toegepast moeten worden voor moeilijke bouwwerken met verhoogde risico’s. “Het gemiddelde gebouw geeft gemiddeld gesproken niet meer dan een gemiddeld veiligheids- en gezondheidsrisico. Het spectaculaire gebouw geeft spectaculaire risico’s. Voor standaardbouw moeten andere oplossingen worden gezocht.”

Wel was hij eens met de kritiek vanuit de uitvoerende bouw en de arbeidsinspectie dat architecten in een veel te laat stadium naar arbo-risico’s van hun ontwerp kijken. “We moeten naar een ander ontwerpproces, dat niet volgordelijk meer is.”

Een mogelijke oplossing ziet hij in meer industrieel bouwen. Als voorbeeld toonde hij de bouw van zijn eigen kantoor in Delft, dat “met een bahco en een schroevendraaier in elkaar kan worden gezet”.

Verder ziet hij veel in meer inspirerende regelgeving dan de huidige. “Een architect moet geïnspireerd worden door regels. Neem de invoering van de Energie Prestatie Norm. Die heeft nieuwe ontwikkelingen in gang gezet op het gebied van gevelontwerp.”

Arbouw-voorzitter D. van Haaster wenste dat architecten al achter hun tekentafel nadenken hoe de bouwvakker op de steiger veilig zijn werk kan doen. “Een architect gaat toch ook niet een gebouw ontwerpen en pas achteraf kijken of het ook nog functioneel is. Zo moet het ook met arbeidsomstandigheden.”

Regels

Hij wees erop dat in het vijftienjarig bestaan van Arbouw er een hoop is gebeurd, maar dat de redenen voor de oprichting van de stichting nog steeds gelden. Terugdringing van ziekteverzuim en wao-instroom staan nog onverminderd hoog op de agenda.

NVB-voorzitter H. van Harssel fulmineerde tegen de in zijn ogen doorgeschoten regelgeving. “Bij politici en bestuurders bestaat vaak de misvatting dat risico’s beperkt of zelfs geheel uitgesloten kunnen worden als er maar voldoende regels zijn. Elk probleem is echter niet met een nieuw regeltje op te lossen. Er kunnen wel eens zoveel regels zijn dat ze niet meer te handhaven zijn. Regelgeving geeft dan een vermeend gevoel van veiligheid, waardoor mensen hun eigen verantwoordelijkheid nog wel eens uit het oog verliezen.”

Reageer op dit artikel