nieuws

Onderzoek OM naar illegale praktijken begonnen

bouwbreed Premium

Het Openbaar Ministerie is begonnen met het onderzoek dat moet uitwijzen of de grote bouwbedrijven in Nederland zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping van ambtenaren en illegale prijsafspraken die de overheid jaarlijks honderden miljoenen guldens zouden hebben gekost.

Het onderzoek is gistermiddag direct gestart nadat oud-directeur Bos van Koop
Tjuchem zijn schaduwboekhouding had overhandigd aan voorzitter De Wijkerslooth
van het college van procureurs-generaal. Dat gebeurde in aanwezigheid van
minister Korthals van Justitie.

Het Openbaar Ministerie heeft een speciaal team gevormd dat zich met de zaak
bezighoudt. Bos heeft zijn medewerking toegezegd. De kwestie heeft volgens de
woordvoerder van het ministerie van Justitie de hoogste prioriteit. Hij kon nog
niet aangeven hoeveel tijd het onderzoek in beslag gaat nemen. Bos heeft volgens
de zegsman geen vergoeding gevraagd voor het beschikbaar stellen van de
boekhouding.

In de papieren staan gegevens over aanbestedingen tussen 1988 en 1998. Grote
bouwbedrijven zouden in die periode voorafgaand aan de tenderprocedures
afspraken hebben gemaakt die prijsopdrijvend werkten. Afgesproken zou zijn wie
het werk mocht realiseren en dus de laagste inschrijver zou zijn. Dat laagste
bod zou zijn verhoogd met een bedrag dat vervolgens werd verdeeld onder de
andere deelnemers aan de aanbesteding. Conform de prijsafspraak schreven zij
aanzienlijk hoger in en vielen ze dus af.

Op deze wijze zouden volgens de Tweede-Kamerleden Leers (CDA) en Van Gijzel
(PvdA) opdrachtgevers jaarlijks voor een bedrag tussen 0,5 en 1 miljard gulden
zijn benadeeld. Vooral het Rijk zou de dupe zijn, omdat het de grootste
opdrachtgever is. Maar ook particuliere bedrijven hebben volgens de boekhouding
van Bos meebetaald aan de illegale prijsafspraken, die vanaf februari 1992 door
de Europese Commissie zijn verboden.

Vandaag krijgt de Tweede Kamer een brief van de ministers Korthals
(Justitie), Netelenbos (Verkeer) en Jorritsma (Economische Zaken) waarin ze
ingaan op de affaire. Verkeer en Waterstaat, het ministerie dat het zwaarst zou
zijn gedupeerd door de prijsafspraken, wilde gisteren nog niet inhoudelijk op de
zaak ingaan. Het departement wacht eerst de resultaten van het onderzoek af.

De Tweede Kamer houdt vandaag een interpellatie over de bouwfraude. Leers en
Van Gijzel hebben de ministers Korthals, Netelenbos en Jorritsma gevraagd
verantwoording af te leggen voor hun handelen tot nu toe.

Reageer op dit artikel