nieuws

OM betaalt soms hogere tipgelden

bouwbreed Premium

Het Openbaar Ministerie heeft incidenteel hogere tipgelden uitgekeerd dan de 50.000 gulden die het maximaal wilde betalen aan oud-directeur Bos van Koop Tjuchem voor het aanbrengen van de bouwfraude-affaire. Enkele malen zijn bedragen uitgekeerd van een ton en soms zelfs nog hoger. Het ging dan wel om moordzaken.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie heeft dit bevestigd. Woensdag verkondigde minister Korthals van dit departement nog dat 50.000 gulden het maximale tipgeld is dat wordt uitgekeerd en dat bij hogere bedragen sprake zou zijn van precedentwerking.

Feitelijk heeft Korthals gelijk. Volgens de zogenoemde tip- en toongeldregeling is 50.000 gulden het maximale bedrag waarvoor tipgevers als Bos in aanmerking komen. De hogere uitkeringen hadden betrekking op zeer bijzondere zaken. De woordvoerder van Justitie noemt in dit verband de brandstichting in de Haagse Schilderswijk waarbij een Turkse vrouw en vijf van haar kinderen om het leven kwamen. Een ander voorbeeld is de liquidatie van twee broers in het zuiden des lands.Zij waren toevallige getuige van een deal van criminelen.

In beide zaken is volgens de woordvoerder van Justitie een tipgeld van een ton uitgekeerd. Volgens hem wordt bij het OM incidenteel een uitzondering gemaakt voor zaken waarbij particuliere personen direct zeer zwaar worden getroffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om moord en verkrachting. Dat wil volgens de woordvoerder niet zeggen dat fraude licht zou worden opgenomen.

Overigens zou het OM ook als het een hoger tipgeld zou willen uitkeren aan Bos, kampen met een dilemma. Het geld wordt namelijk alleen betaald als de aangebrachte zaak ook daadwerkelijk tot een vervolging leidt en als de tipgever geen verdachte is. In het geval van Bos is dat een complicatie, omdat gaandeweg het onderzoek zou kunnen blijken dat hij moet worden aangemerkt als verdachte.

Klokkenluiders

De Tweede Kamer wil het verder gemakkelijker maken voor medewerkers van particuliere bedrijven om misstanden aan de kaak te stellen. Deze week stemde een meerderheid in met een motie die de regering opdraagt een regeling te treffen voor klokkenluiders uit het bedrijfsleven. Voor ambtenaren is er al een beschermende constructie bedacht. Dat gebeurde naar aanleiding van de affaire rond Europees ambtenaar Van Buitenen. Hij werd bijna geslachtofferd toen hij de betrokkenheid van Europees commissaris Cresson in een corruptie-affaire aan het licht bracht.

Reageer op dit artikel