nieuws

Nu weer gewoon aan het werk

bouwbreed Premium

De baggerstrijd is zo goed als voorbij. De Vereniging van Effectenbezitters sputtert nog wat na, maar dat is ketelmuziek voor de achterban. Aan HBG en Ballast Nedam nu de taak hun beloften waar te maken wat de aandeelhouderswaarde betreft. Gewoon weer hard aan het werk dus.

analyse

Wat begonnen is als baggerstrijd tussen HBG en Boskalis, later gesteund door Heijmans, is in feite als een nachtkaars uitgegaan. De president van de Ondernemingskamer Huub Willems heeft geoordeeld dat er geen aanleiding is de voorgenomen fusie tussen HAM en Ballast Nedam Baggeren nog langer tegen te houden. Die is nu dus binnen een week een feit.

Daarmee is de soap rond de aandeelhouders echter nog niet ten einde. Er ligt nog steeds een vraag vanuit die hoek om de handelwijze van de HBG-bestuurderen in de baggerstrijd te beoordelen als wanbeleid. Daarover doet Willems over zes weken uitspraak waarbij hij beloofde op alle aspecten in te gaan in zijn motivering.

Nu geloven slechts weinigen nog dat er sprake is van wanbeleid bij HBG. Twee enqu-tes in opdracht van de Ondernemingskamer tonen aan dat HBG soms wat onhandig heeft geopereerd richting aandeelhouders, maar dat is iets heel anders dan wanbeleid. Uiteraard hopen de VEB en sommige andere aandeelhouders nog steeds op een uitspraak richting wanbeleid, want daarmee zouden ze in een civiele procedure een schadeclaim kunnen indienen. Maar dit is pure theorie.

Dat neemt niet weg dat de uitspraak van de Ondernemingskamer van groot belang kan zijn. Vooruitlopend op een SER-advies en eventuele regelgeving over zogenoemde corporate governance, zullen Willems c.s. zich moeten buigen over de vraag wat nu eigenlijk precies de invloed van aandeelhouders op het beleid van een beursgenoteerde onderneming is.

Het aardige daarbij is dat de man die als geestelijk vader wordt beschouwd van het denken over corporate governance, Jaap Peters, dezelfde is als degene die het eerste onderzoek heeft gedaan naar het handelen van HBG. In het rapport daarover heeft Peters al gezegd dat hij vindt dat het een zaak van de bedrijfsleiding zelf is om te beslissen met wie ze in zee wil gaan.

Jurisprudentie

Het blijft uiteraard koffiedik kijken wat de Ondernemingskamer gaat doen. Maar het zou verbazing wekken als de rechters ver zouden afwijken van de visie van Peters op dit punt. Het voordeel voor beursgenoteerde ondernemingen is dan wel dat er weer meer jurisprudentie is waar zowel zijzelf als aandeelhouders zich aan kunnen vasthouden.

Dan blijft uit deze affaire nog slechts één vuiltje over en dat is de vertrouwensbreuk tussen HBG en een deel van de aandeelhouders. VEB-directeur Peter Paul de Vries heeft al aangekondigd bereid te zijn actie te ondernemen tijdens de komende gewone algemene vergadering van aandeelhouders van HBG op 7 mei volgend jaar.

Het is nu aan Carel Jan Reigersman en zijn companen binnen HBG te laten zien dat de beloften over de resultaten inclusief Wayss & Freytag dat in hoge mate debet is geweest aan de verslechterende resultaten, waargemaakt worden. Als hij er dan ook nog in slaagt om te kunnen laten zien dat de bagger joint venture met Ballast Nedam al vruchten begint af te werpen, dan zal het gesputter van de aandeelhouders snel verstommen en kan de HBG-top zich weer concentreren op waar hij voor is ingehuurd: werken en winst maken.

Reageer op dit artikel