nieuws

Nieuwe mer voor multimodaal transportcentrum

bouwbreed Premium

Het multimodaal transportcentrum (MTC) in Valburg zal waarschijnlijk minimaal een jaar vertraging oplopen. Bovendien groeit de kans dat het MTC er helemaal niet of slechts in afgeslankte vorm komt.

De MTC-organisatie heeft geadviseerd een nieuwe integrale milieu-effectrapportage te maken. Colleges van de betrokken gemeenten hebben ingestemd met dat voornemen.

Een eerdere mer, die werd gemaakt via een verkorte procedure, blijkt juridisch niet levensvatbaar. Tegen die ontwerp-mer werden negenhonderd bezwaren ingediend. Die eerste rapportage bleek al niet voldoende voor een noodzakelijke dijkverlegging ten behoeve van een te bouwen haven en een aansluiting op de A15. Door nieuwe Europese regels die dit jaar van kracht zijn geworden, moeten ook de flora en fauna tegen het licht van nieuwe criteria worden bekeken.

De gemeente Overbetuwe en milieuorganisaties willen de gelegenheid te baat nemen om de nut- en noodzaakdiscussie weer op de agenda te zetten. Zij denken dat de kans groeit dat het MTC er nu helemaal niet komt, of in een kleinere versie.

Een groep van 25 mensen die zich ‘verontruste burgers uit de regio Nijmegen’ noemen, bezetten gisterochtend het hoofdkantoor van het MTC in Andelst. Zij stelden dat er tot nog toe onvoldoende inspraak is geweest door omwonenden, dat er niet voldoende politiek draagvlak is, dat er niet goed genoeg naar alternatieven is gekeken en dat er in financieel opzicht teveel onduidelijkheid bestaat.

Reageer op dit artikel