nieuws

Netelenbos studeert op files in het Noorden

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat werkt aan oplossingen om de filevorming bij verkeersplein Joure, op de A6 bij Emmeloord en de A28 ter hoogte van Meppel. Dit antwoordt minister Netelenbos (verkeer) op vragen van VVD-kamerleden Hofstra en Verbugt.

Het verkeersplein Joure is een bekend filepunt geworden sinds het klaverblad Heerenveen in gebruik is genomen. De oplossing daarvoor zoekt Rijkswaterstaat in de aanleg van vrije rechtsafbanen. Dit najaar wordt de baan voor het verkeer van Lemmer naar Joure opgeleverd en komend voorjaar wordt de vrije baan van Heerenveen naar Joure aangelegd.

Minister Netelenbos noemt de flessenhals bij Emmeloord een ingewikkelder probleem. Nadat twee jaar geleden de verlengde A27 (Huizen-Almere) in gebruik is genomen, is de druk op A6 aanzienlijk toegenomen. Met name de versmalling van twee keer één rijstrook ter hoogte van de afslag Emmeloord zorgt voor opstoppingen.

Rijkswaterstaat ontwikkelt alternatieven voor een grootschalige reconstructie. Begin volgend jaar zijn de voorstellen afgerond voor verbreding van de verbindingsstroken naar twee keer twee rijstroken. Tot het moment van uitvoering worden automobilisten via waarschuwingsborden geattendeerd op files.

De minister beslist volgend voorjaar over een mogelijke verbreding van het weggedeelte op de A28 tussen Meppel en Hattemerbroek.

De dagelijkse files door werkzaamheden op de A28 (Hoogeveen-Zwolle) en N48 (Hoogeveen-Balkbrug) waren voor de kamerleden aanleiding vragen te stellen aan de minister. Het onderhoud aan deze wegen wordt momenteel gelijktijdig uitgevoerd.

Versmallingen

Volgens de minister hebben de versmallingen nog niet tot structurele files geleid en waren steeds twee keer twee (versmalde) rijstroken beschikbaar. Volgens Netelenbos genoeg om het aantal auto’s te verwerken.

Omdat de capaciteit voldoende zou zijn, wordt ook niet volcontinu gewerkt aan de trajecten. Op grond van berekeningen is vooraf nagegaan of gelijktijdig uitvoeren van onderhoud aan de A28 en N48 tot problemen zou leiden. Volgens de minister is dat niet het geval, maar is enige hinder niet te voorkomen.

Reageer op dit artikel