nieuws

Meer zaken voor arbitrageraad

bouwbreed Premium

De Raad van Arbitrage voor bouwbedrijven gaat haar personeelsbestand uitbreiden om het toegenomen aantal ingediende zaken het hoofd te kunnen bieden. Dit jaar verwacht de raad zo’n 1200 geschillen te behandelen.

Het aantal geschillen dat opdrachtgevers en aannemers bij de Raad van Arbitrage aanhangig maken, neemt al jaren toe. Vorig jaar, zo blijkt uit het gisteren geopenbaarde jaarverslag, kwam het aantal binnengekomen zaken voor het eerst boven de duizend uit. De raad kreeg er 1097 op haar bord. Dat zijn er bijna 150 meer dan het jaar ervoor. Nooit eerder steeg het aantal procedures in een jaar tijd zo sterk.

Een duidelijke reden voor de explosieve toename heeft directeur J. van Eimeren van de Raad van Arbitrage niet. “Al jaren houdt de groei van het aantal zaken gelijke tred met de toename van de bouwinvesteringen. Een andere verklaring heb ik niet”, aldus Van Eimeren. “Het is natuurlijk ook niet aan ons om een geschil aanhangig te maken. Het zijn de opdrachtgevers en aannemers die daartoe besluiten.”

Uitbreiden

Zeker is volgens Van Eimeren dat ook dit jaar de Raad van Arbitrage uiteindelijk weer meer geschillen voor haar kiezen krijgt. “We zitten nu al op het niveau van vorig jaar en het jaar is nog niet om. Ik verwacht dat het aantal zaken uit zal komen op ongeveer 1200.” Om die verdere toename op te kunnen vangen, gaat de raad uitbreiden. Vooral op de ondersteunende afdelingen is extra mankracht nodig. “Het gaat dus niet zo zeer om de arbiters”, aldus Van Eimeren.

Uit het jaarverslag van 2000 blijkt dat 60 procent van de afgehandelde zaken een looptijd had van minder dan een jaar. Zo’n 90 procent werd binnen twee jaar afgedaan. Binnen drie jaar zijn vrijwel alle procedures afgerond. Opdrachtgevers werden in 23 procent van de zaken helemaal in het ongelijk gesteld. In 1999 was dat nog in 41 procent van de gevallen. In 31 procent van de zaken trokken de opdrachtgevers uiteindelijk aan het langste eind.

Sinds vorig jaar werkt de Nederlandse raad samen haar Duitse evenknie, het Schiedsgericht für Privates Baurecht. Dat betekent dat Duitse arbiters kunnen deelnemen in arbitrages waarbij een Duitse partij betrokken is. Ook het omgekeerde is mogelijk: deelname van Nederlandse arbiters in zaken die in Duitsland spelen. Tot op heden hebben procederende partijen nog geen gebruik gemaakt van de vrijwillige regeling.

Reageer op dit artikel