nieuws

Locatie Zwolse villawijk ter discussie

bouwbreed

Moet de gemeente Zwolle een onderzoeksrapport naar mogelijke toekomstige woningbouwlocaties openbaar maken, of mag het rapport geheim blijven? De gemeente wil zich met geheimhouding beschermen tegen prijsopdrijving van de grond, maar actiecomité De Oude Mars deed gisteren bij de Zwolse bestuursrechter een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).

De gemeente heeft plannen om in het landelijk gebied De Oude Mars in Zwolle-Zuid een villawijk te realiseren. Het actiecomité verzet zich hiertegen, maar kan in haar strijd niet beschikken over de argumenten die de gemeente bij de keuze voor deze locatie heeft gebruikt. Openbaarheid van het onderzoeksrapport ‘onder de loep’ moet daar verandering in brengen. Volgens het actiecomité heeft de gemeente bij de beslissing om het rapport geheim te houden een onjuiste belangenafweging gemaakt. De gemeente zou het algemeen belang, ook voor bewoners van de andere onderzochte locaties niet hebben meegewogen.

De gemeente beroept zich op de wettelijke mogelijkheid een uitzondering op de WOB te maken. “Openbaar maken van het rapport betekent een onevenredige benadeling van de gemeente”, aldus een gemeentevertegenwoordiger. Doordat projectontwikkelaars de grondprijzen opdrijven lijdt de gemeente niet alleen financiële schade, het wordt de gemeente ook onmogelijk gemaakt goedkopere woningen te bouwen. “Daarmee kunnen we onze taakstellingen op het gebied van volkshuisvesting niet realiseren”, zo stelt de gemeente.

De gemeente wees het comité op de inspraakmogelijkheden op het plan voor de Oude Mars. Maar het actiecomité wil niet praten over de invulling van de Oude Mars, maar juist over de keuze van de locatie zelf.

De uitspraak van de bestuursrechter is op 15 november.

Reageer op dit artikel