nieuws

Limburg dekt zich al jarenlang in tegen bouwfraude

bouwbreed Premium

Gemeenten in de provincie Limburg proberen zich al jaren te beschermen tegen prijsafspraken bij aanbestedingen. Ze vragen een aantal regionale bouwers om een bieding. Datzelfde doen ze aan een aannemer buiten de regio. Dit kan ook een Duitser of een Belg zijn. Op die manier kunnen gemeenten prijzen vergelijken.

Zo werken onder meer Maastricht, Venlo en Heerlen waar het om grotere
projecten gaat. Dit zijn werken van rond de ton tot het drempelbedrag van 11,2
miljoen gulden waarop Europees moet worden aanbesteed. Maastricht besteedt
“veiligheidshalve” al vanaf 10 miljoen gulden Europees aan.

Bij kleinere projecten (tot 10.000 gulden) hanteren die gemeenten
enkelvoudige onderhandse aanbestedingen.

Bij projecten tot een ton willen ze uit ten minste drie aannemers kunnen
kiezen. Heerlen hanteert hiervoor een branchelijst waaruit willekeurig drie
aannemers worden geprikt. Heeft de ‘winnaar’ de klus marktconform en volgens het
bestek uitgevoerd, dan mag hij op een volgend project automatisch inschrijven.

Boven een ton moet verplicht een aannemer van buiten de regio een bieding
doen. In Maastricht is het meerdere malen voorgekomen dat die buitenstaander ook
inderdaad het werk heeft mogen uitvoeren.

Verhalen over fraude en corruptie in de bouw zijn Limburg niet vreemd. De
provincie is de afgelopen jaren onder vuur genomen, waarbij het onder andere
ging om bouwbedrijven die smeergeld betaalden aan corrupte ambtenaren. Maar de
bewijsvoering liet aan alle kanten verstek gaan en de geruchtenstroom stokte.

Voor veel gemeenten in de provincie Limburg vormde dit echter wel de aanzet
hun eigen aanbestedingsbeleid veiliger inzichtelijker te maken.

Want zoveel mogelijkheden heeft een gemeente niet om zich tegen kartelvorming
bij aanbestedingsprocedures te beschermen.

Ook de nieuwe Wet Bibob (Wet ter bevordering van integere besluitvorming)
dekt het risico van prijsafspraken onvoldoende. De wet biedt aanbesteders de
mogelijkheid inschrijvers te screenen op hun integriteit. Dat kunnen ze doen bij
de fiscus, justitie of politie.

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeente is de Limburgse manier om
prijsafspraken tegen te gaan “redelijk adequaat”. Vooral kleinere en middelgrote
gemeenten hebben dikwijls het vermoeden dat er wordt gesjoemeld, maar geen
middelen om zich ertegen te beschermen. “De Limburgse methode in combinatie met
de Wet Bibob kan voor een groot deel kartelvorming tegengaan”, concludeert de
VNG.

Reageer op dit artikel