nieuws

Legionella-onderzoekers vormen samen bureau

bouwbreed

De afdelingen biologie van Kema uit Arnhem en IV-Consult uit Papendrecht gaan nog voor het einde van het jaar samen tot één besloten vennootschap. Beide onderzoeken de bestrijding van de legionellabacterie in leidingwater, grijswater en koelwater. Gebruikers van installaties kunnen met de beheersplannen van deze organisaties met passende maatregelen legionellabesmetting voorkomen. Kema en IV-Consult wijzen erop dat gebruikers ook maatregelen moeten treffen als de bacterie nog niet is aangetoond.

Kema en IV-Consult ontwikkelden samen een elektrisch toestel dat de legionellabacterie afdoende bestrijdt.

Aanvankelijk bedoeld om ontwikkelingslanden aan schoon drinkwater te helpen; momenteel in de industrie gebruikt om bijvoorbeeld sinaasappelsap te steriliseren.

In de sector levensmiddelen is het gebruik van de pulssterilisator economisch. Voor het reinigen van drinkwater is het mede door het energieverbruik een dure voorziening. Niet in de laatste plaats omdat zij een ‘end-of-pipe oplossing’ vormen. En die horen in de visie van IV-Consult niet in de watervoorziening thuis.

Opschalen

De capaciteit van dit doorstroomapparaat is met maximaal 500 liter per uur beperkt.

Het model dat momenteel bij de industrie in gebruik is kan niet zonder meer worden opgeschaald, omdat de hoogte van de elektrische spanning en de sterkte van de magnetische velden uitermate onplezierig inwerken op de fysieke gesteldheid van de gebruiker.

Het toestel staat bekend onder de naam pulssterilisator. Die reinigt door middel van pulserende elektrische velden de vloeistoffen die door het apparaat stromen. Onder invloed van deze velden hydroliseert de celwand van micro-organismen.

Eerst gebruikte IV-Consult daarvoor geleidende platen. Die verbruikten evenwel het vijftigvoudige aan energie dan de huidige variant doet. Dit systeem reinigt door middel van drie elektrodes waartussen de vloeistof stroomt. Afhankelijk van de geleidbaarheid van de vloeistof is de afstand tussen de elektrodes bijvoorbeeld met behulp van een servomotor te vergroten of te verkleinen.

Op dit technische principe is patent aangevraagd. De ontwikkelingen gaan nog verder.

Biofilm

Om de groei van legionellabacteriën in grijs- en koelwater onder de duim te houden, adviseren Kema en IV-Consult de activiteit van de biofilm, de aanslag aan de binnenzijde van de buis, te volgen met de zogeheten Biogeorge.

De legionellabacterie groeit parasitair in amoeben en in protozoa. Die laatste kunnen zonder een biofilm niet voortbestaan. Zolang deze aanslag onder controle en klein blijft, kan er geen explosie aan legionella-bacteriën plaats vinden.

Bestrijding van de biofilm gebeurt doorgaans met behulp van biociden. Die ruimen voor korte tijd de aanslag en de daarin levende micro-organismen op maar maken een leidingnet niet structureel schoon. Het is zelfs aannemelijk dat tijdens het doseren van de bestrijdingsmiddelen de kans op besmetting toeneemt.

De protozoa komen los en/of gaan open waardoor de legionellabacteriën vrijkomen. In deze hoedanigheid weerstaan deze bacteriën vrij goed chloor.

Reageer op dit artikel