nieuws

Legionella binnen één dag aangetoond

bouwbreed Premium

DNA-laboratoriumonderzoek toonde in het Leidschendamse zwembad De Fluit de legionellabacterie binnen één dag aan. Dit kan niet gezegd worden van de traditionele kweekmethode.

Bij een negatief resultaat is de DNA-methode volledig betrouwbaar. Bij een positief resultaat weet je enkel nog niet welke legionellasoort gevaar oplevert en zul je bovendien de kweek moeten hanteren voor uitsluitsel. De DNA-methode wordt sinds kort gehanteerd. Het Groningse bedrijf IQ Products ontwikkelde hiervoor de MicroDetect. Dit is een test waarmee STER laboratoria binnen één dag uitsluitsel kunnen geven. De reguliere test maakt gebruik van kweken en neemt zeven tot twaalf dagen in beslag. De heer P. Spenkelink van IQ Products: “Verder kan de exacte legionellasoort aantonen dat dit ook niet met de kweekmethode kan. Er moet een andere conformatietest worden uitgevoerd om het type aan te tonen, meestal met behulp van polyclonale antistoffen.”

Tappunten

K. de Visser, manager van het Leidschendamse sportbedrijf: “Tijdens een periodieke controle van de gemeentelijke sportvoorzieningen werd legionella aangetroffen. Wij hebben de douches van het zwembad en de sporthal direct laten sluiten. De leidingen en alle tappunten waar warm water uitkomt, zijn daarna langdurig gespoeld met water van 80 graden Celsius. Het waterleidingbedrijf Zuid-Holland bepaalde aan de hand van het DNA labonderzoek dat de douches van het Leidschendamse zwembad ‘De Fluit’ legionellavrij zijn. De aangrenzende sporthal, ‘De Tas’, blijft tot nader order gesloten. De gebruikers en het personeel zijn allen bijtijds geïnformeerd”, aldus De Visser.

Zwemvereniging

Gebruikers van de douches van het zwembad zijn vooral scholen en zwemverenigingen. Het sportbedrijf heeft al enkele jaren geleden alle passende maatregelen genomen om legionellabesmetting te voorkomen. Twee keer per week spoelt de onderhoudsdienst de hoofdwaterleiding door met water van 80 graden Celsius. Ondanks de genomen preventieve maatregelen blijkt legionella zich te kunnen ontwikkelen. Dit geeft dan ook aan dat eigenaren van een collectieve waterleidinginstallatie of van een waterleidingbedrijf voortdurend op legionella bedacht moeten zijn.

De Visser vindt het gezien de toegepaste voorzorgsmaatregelen onbegrijpelijk hoe de bacterie zich toch heeft kunnen ontwikkelen. Vermoedelijk ligt de oorzaak in een doodlopend gedeelte van de waterleiding. Het sportbedrijf zal de leidingen nalopen om herhaling te voorkomen.

“Op zes tappunten is er getest”, zegt De Visser. “Vier tappunten zijn 100 procent. Bij de resterende twee is de bacterie nog aangetroffen. Dit kan echter ook de gedode bacterie zijn. Dat geeft het DNA-onderzoek niet aan. De douches van het zwembad zijn weer legionellavrij. We wachten met de opening van de sporthal. Dit in verband met de bevindingen van de monsters die op kweek zijn gezet.”

Eigenaren hebben de zorg dat in één liter leidingwater niet meer dan vijftig kolonievormende eenheden legionellabacteriën zitten. Zij zijn er dan ook bij uitstek bij gebaat snel uitsluitsel te verkrijgen.

Levensbelang

Spenkelink: “Juist die snelheid van aantonen is van levensbelang. De DNA-methode is bijzonder gevoelig en dus betrouwbaar. Zij toont alle legionellabacteriën aan. Dat kun je niet zeggen van de gangbare kweekmethode die volgens de NEN-norm wordt voorgeschreven. Die is heel variabel en mist sommige legionellasoorten en is dus niet sluitend. De reproduceerbaarheid van de kweekmethode ligt tussen de 5 en de 20 procent. Wij hopen stellig dat vanwege het gevaar van de legionellabacteriën de DNA-methode op korte termijn de nieuwe norm gaat worden.”

Reageer op dit artikel