nieuws

Leeuwarden: Pronk moet boter bij de vis doen

bouwbreed Premium

De gemeente Leeuwarden en de provincie Friesland hebben minister Pronk van VROM gevraagd boter bij de vis te doen als het gaat om de toezeggingen die hij heeft gedaan over de positie van Leeuwarden in de Vijfde nota ruimtelijke ordening.

De minister herhaalde tijdens bestuurlijk overleg met vertegenwoordigers uit het noorden medio oktober de voorkeur te geven aan een stedennetwerk van Assen en Groningen. Dit netwerk wordt opgenomen in de Vijfde nota ruimtelijke ordening. Emmen en Leeuwarden vallen daarbij buiten de boot. Pronk zei echter dat Leeuwarden hiervan op geen enkele wijze financieel schade mag ondervinden en dat er specifieke aandacht voor de stad zou zijn.

Vervoersontsluiting

In een brief hebben de provincie en de gemeente de minister nu voorstellen gedaan voor de invulling van die ‘specifieke aandacht’. Zo vinden de provincie en het stadsbestuur dat in de ontwikkelingsagenda van de nota moet staan dat Leeuwarden een optimale openbaar vervoersontsluiting moet hebben met een aansluiting op de beoogde snelle spoorverbinding met de Randstad.

Ook de ontwikkeling van het stationsgebied als dienstencentrum zou op dat lijstje moeten komen te staan.

In het uitvoeringsprogramma van de nota zou aandacht moeten zijn voor de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel Leeuwarden-Zuid, voor de zuidwestelijke rondweg rond de stad – de Haak – en voor de ontwikkeling van het gebied rond het Frisian Expo Centre (FEC).

De positie van Leeuwarden in deze nationale strategische plannen is voor de stad van levensbelang om de aansluiting met de rest van het land te behouden. Waarnemend burgemeester De Boer noemde het deze week bij haar aanstelling nog ‘onbegrijpelijk’ dat Leeuwarden zo moet vechten voor erkenning in de Vijfde nota gezien de economische potentie en de landschappelijke inbedding.

Reageer op dit artikel