nieuws

Kwaliteit door scheiding strijd en samenwerking

bouwbreed Premium

De bouwpartners in de civiele bouw zijn het eens over het streven naar kwaliteit door samenwerking. In de praktijk leidt dit echter vaak tot onvoldoende kwaliteit en dus tot ontevreden aannemers, afnemers en gebruikers. Het kan beter. Ing. J.P.C. Wagemaker pleit voor het scheiden van de strijd (in een contractgroep) en de samenwerking (in een kwaliteitsgroep). In het contract moeten de spelregels voor de samenwerking in de kwaliteitsgroep zijn geregeld.

Wagemaker, een van de directeuren van de Wagemaker Adviesgroep BV uit Rosmalen, voelt zich soms een missionaris. Hij pleit niet alleen voor eigen parochie als hij zijn mening naar buiten brengt. “Er is heel veel gediscussieerd over samenwerking in de civiele bouw. Op abstract niveau zijn de bouwpartners het eens over het streven naar kwaliteit door samenwerking, maar in de praktijk blijkt het vaak niet te werken. Dat komt doordat na het schrijven van een bestek een wedstrijdfase volgt. Pas als de winnaar bekend is, komt er weer een periode van samenwerken. We moeten niet doen alsof er geen wedstrijd zou zijn. In die fase heeft de één geld dat de ander wil hebben en de ander biedt een object aan dat de ene wil. Vanuit verschillende belangen levert dat een contract op”, betoogt Wagemaker.

Sport

Hij vindt het zelf een sport om de strijd aan te gaan en te winnen. Daarnaast is hij een gedreven pleitbezorger voor samenwerking, maar dan wel buiten de arena van de contractgroep.

“Ik ageer tegen de ogenschijnlijk prachtige beschrijvingen van samenwerking. Wek geen valse verwachtingen, durf te zoeken naar een zuivere aanpak! Mijn voorstel is om de strijd en de samenwerking te scheiden in een contractgroep en een kwaliteitsgroep”, aldus Wagemaker.

Hij baseert zich op de uitgebreide ervaring van zijn adviesbureau met directievoering en toezichthouden. Daarbij is het hem opgevallen, dat de civiele bouw geen marktwerking kent door sanctionering en beloning, zoals de markt voor consumentenproducten. De opdrachtgever in de civiele bouw heeft een afnameplicht. Het is dus nodig om een substituut te vinden voor de marktwerking, om toch kwaliteit te garanderen.

Vager

“Er zijn samenwerkingsmodellen zoals van VGBouw (maar daarin ontbreekt de kwaliteitsgroep) en het systeem Externe Kwaliteitsborging (EKB) van Rijkswaterstaat. Beide zijn goede systemen, maar de vertaalslag naar de praktijk maakt het vager en het geeft ook geen toleranties aan.” Toleranties zijn volgens Wagemaker een essentieel onderdeel van kwaliteit. Zij beschrijven het kwaliteitsniveau dat moet worden bereikt.

Wagemaker vervolgt zijn pleidooi: “Erken het gezamenlijke, maar ook het verschil in belangen. Geef iedereen de kans te scoren en eigen doelstellingen na te streven. Organiseer een contractgroep en een kwaliteitsgroep. De eerste bestaat uit twee partijen met verschillende belangen. De tweede vormt een alliantie volgens spelregels die in het contract zijn vastgelegd. In de kwaliteitsgroep zitten vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, met een mandaat om toleranties vast te stellen, oordelen te vormen, corrigerende maatregelen te nemen en in extreme gevallen hun veto uit te spreken en daardoor terug te vallen op de contractgroep.”

De leider van de kwaliteitsgroep moet onafhankelijk en onpartijdig zijn. Wagemaker noemt het voorlopig de ‘bouwaccountant’, zolang er geen betere benaming is gevonden. Zijn adviesbureau staat klaar om op de door hem voorgestelde wijze aan de slag te gaan. Hij is ervan overtuigd dat zijn voorstel tot tevreden opdrachtgevers, aannemers en gebruikers zal leiden.

Reageer op dit artikel