nieuws

Koudwatervrees dooft hot items in de bouw

bouwbreed Premium

Je zult maar net je rijbewijs hebben gehaald en daags erna vol trots een auto hebben gekocht. Op naar nieuwe kansen. Maar als het gevaarte eenmaal blinkend en uitnodigend voor de deur staat, blijf je toch liever achter de geraniums thuis bezig. Want dat was je immers gewend. De vergelijking kan worden doorgetrokken naar de uitvoerende bouw, vindt Kees Slingerland.

De uitvoerende bouw komt zelf vol trots met innovatieve, op de toekomst gerichte opleidingsinstrumenten, maar houdt het vooralsnog liever bij de vertrouwde methoden. En dat terwijl de nieuwe methoden een flinke impuls geven aan beter bouwmanagement. Wie A zegt, moet ook B durven zeggen.

De uitvoerende bouw schreeuwt om goed kader en management in het algemeen en bijdetijdse bouwplaatsmanagers in het bijzonder. Het tekort aan menselijke schakels in het bouwproces is groot. Temeer daar er jaarlijks meer kader uit de bouw treedt dan er aan instroom bijkomt. Voeg daarbij het toenemende belang van de bouwplaatsmanager in het complexe en breed georiënteerde bouwproces, en het moge duidelijk zijn dat bouwmanagement niet voor niets als hot item geldt.

Weerbarstig

Een adequate sturing van het bouwproces in het licht van de weerbarstige praktijk kan bouwprocessen verbeteren en versnellen. Zo’n proces vormt ook de basis voor klantgericht bouwen. En nog een hot item: het draagt bij aan het terugdringen van faalkosten.

Maar die bouwplaatsmanager en ander kader en management schreeuwen terug. Ze schreeuwen onder andere om aandacht. Ik roep meer dan eens dat aandacht een wettig betaalmiddel is. Daarmee bedoel ik dat je mensen -of ze nu wel of niet in de bouw werkzaam zijn- aandacht moet schenken in hun functioneren en presteren.

Simpele testjes hebben bijvoorbeeld aangetoond dat het belangrijkste selectiecriterium voor de toekomstige bedrijfskeuze van studenten vaak het gegeven is of bedrijven een management-developmentprogramma hebben. Help hen zich te ontwikkelen, geef hen zicht op carrièreperspectief.

Niet alleen een goede geldelijke beloning trekt mensen aan en bindt hen vervolgens aan je bedrijf. Juist het feit dat je talentvolle instromers laat zien dat het je ernst is met het perspectief van zowel bedrijf als mensen die in dat bedrijf werken, zorgt voor betrokkenheid, voor waardering, voor plezier. Zeker in de bouw moeten wij de noodzakelijke talenten aantrekken en vasthouden. Te beginnen met voldoende aandacht.

Maar daar blijft het voor de bouw niet bij. Vandaag de dag willen mensen graag werken in een moderne bedrijfstak. Een vooruitstrevende werkomgeving, met computers, digitale technieken, virtual reality en wat dies meer zij. Het aardige is dat de uitvoerende bouw die moderne handschoen al lang heeft opgepakt. Innovaties, zowel aan de technische als de organisatorische kant, zijn er dag in dag uit.

Ondermaats

Ook wat de opleidingen in de bouw betreft is de afgelopen jaren ingespeeld op geavanceerde leerprocessen, zoals het Simulatiecentrum voor Bouwmanagement (BMSC) in Leeuwarden.

Ook de Bouwacademie Nederland is een initiatief mede vanuit de uitvoerende bouw. Daar kan men via de digitale weg vanuit zijn woon- en werkplaats een opleiding tot bouwplaatsmanager volgen en nog ingenieur worden ook!

Tot zover veel hosanna. Echter, diezelfde uitvoerende bouw laat die faciliteiten naar mijn mening nog te veel links liggen. De animo is ondermaats. Waarom? Onbekendheid? Koudwatervrees? Vastgeroest in het traditionele? Door mijn contacten met beide faciliteiten -ook BOB Kennisoverdracht is mede-initiatiefnemer- filosofeer je over dat waarom.

Bij de Bouwacademie is de indruk dat een digitaal leerproces toch nog een ver-van-mijn-bed-show is. Dat is gek, want de opleiding tot bouwplaatsmanager lijkt geschapen voor internet, omdat ook het projectmanagement in de bouw steeds meer van internet en ICT gebruik zal gaan maken.

De operationele snelheid in het bouwproces wordt absoluut een hot item. De bottleneck zit ‘m echter in de tijd(faciliteit). De bereidheid is er vaak wel om mensen tot bouwplaatsmanager op te leiden, maar het gaat om een driejarige hbo-opleiding die gemiddeld 15 uur per week vergt. Hier geldt de-kip-en-het-ei-kwestie.

Immers, met een achtergrond van een goed opgeleide bouwplaatsmanager zullen bouwprocessen beter lopen en zal de werkdruk afnemen. Dat schept tijd voor mensen om deels onder werktijd een opleiding te volgen. Als we zo doorgaan met tekorten aan personeel en een overdaad aan stress, zal er geen tijd zijn voor opleidingen en dus ook geen perspectief voor oplossingen.

Onvoldoende

Ook naar het BMSC vindt de uitvoerende bouw z’n weg nog onvoldoende. Met bekendheid en oriënterende bezoeken zit het wel goed. In alle vakliteratuur hebben artikelen gestaan en circa 2200 bezoekers hebben er al een kijkje genomen. Enthousiasme volop. Opvallend is dat de volgende stap niet wordt gezet.

De uitvoerende bouw doet zichzelf daarbij tekort. Maar de bouw heeft in elk geval de middelen in huis om bouwprocessen te verbeteren.

Hot items als goed bouwplaatsmanagement, tekorten aan vakbekwaam personeel, faalkostenvermindering en vooruitstrevende opleidingsfaciliteiten mogen niet door koudwatervrees worden gedoofd.

Reageer op dit artikel