nieuws

Kandidaat burgemeesterschap Maastricht weet van geen kwaad

bouwbreed

De voornaamste kandidaat voor het burgemeesterschap van Maastricht, Dittrich, heeft in een brief aan minister De Vries van Binnenlandse Zaken de kritiek op zijn verleden gepareerd. Hetzelfde deed hij in een schrijven aan de commissaris van de koningin in Limburg, Van Voorst tot Voorst.

De PvdA’er kwam in opspraak omdat hij in de jaren negentig een twijfelachtige rol zou hebben gespeeld bij twee fraudezaken, bij voetbalclub MVV en in de bouwwereld.

Dittrich gaf zowel De Vries als Van Voorst inzage in de dossiers van de genoemde affaires. “Ik sta boven elke beschuldiging”, aldus de Limburger, die momenteel voorzitter is van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht. “Ik voel me besmet. Zowel voor mijzelf als voor mijn naaste omgeving zijn deze verdachtmakingen allerminst plezierig. Ik betreur deze gang van zaken, maar het doet niets af aan mijn ambities om burgemeester te worden.”

Volgens publicaties in NRC/Handelsblad en De Limburger gaf Dittrich in strijd met interne regels van de universiteit zijn adviseurschap bij het bouwbedrijf niet op toen dat onderhands een opdracht van 1 miljoen gulden van de universiteit kreeg. De universiteit van Maastricht kwam tot de conclusie dat in de bewuste periode van geen enkele vorm van belangenverstrengeling sprake is geweest.

Aan de zaak-MVV, waarvoor Dittrich als bestuurslid vier dagen in de cel zat hangende een onderzoek van de FIOD bij de Maastrichtse voetbalclub, heeft hij geen strafblad overgehouden, zo liet hij eerder weten.

Eenstemmigheid

Het CDA-Limburg dringt er desalniettemin bij de landelijke overheid op aan de kandidatuur van Dittrich voor het ambt van eerste burger niet te steunen. De christen-democraten schoven hun eigen kandidaat Leers naar voren. Eenstemmigheid binnen de provinciale CDA-gelederen was hierbij ver te zoeken. Burgemeester Som van Kerkrade liet weten Dittrich een betere burgemeester te vinden dan zijn eigen partijgenoot.

Reageer op dit artikel