nieuws

Kamer wil liever geen tunnel onder Naardermeer

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer gaat niet zonder slag of stoot akkoord met de aanleg van een tunnel onder het Naardermeer tussen de A6 en de A9. Gisteren bleek tijdens een overleg met minister Netelenbos (verkeer) dat zij eerst allerlei alternatieven moet onderzoeken om een oplossing te vinden voor het toenemende verkeer naar Almere.

Een ruime kamermeerderheid van PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en SGP liet de minister weten niet gecharmeerd te zijn van het kaartje uit de nota waarin een tunnel onder het Naardermeer is getekend. PvdA en CDA lieten ook weten met een tunnel te kunnen instemmen, als er echt geen alternatieven blijken te zijn.

Netelenbos benadrukte dat de stippellijnen op de kaarten uit het Nationaal Verkeer- en Vervoersplan (NVVP) slechts aangeven dat op de plekken wordt gestudeerd. “Het is geen automatisme dat daar ook wordt gebouwd. Er komt alleen een tunnel als dat geen schadelijke gevolgen heeft voor het buffergebied. Maar wat ik niet snap, is dat we het Groene Hart gaan redden met een tunnel en in het geval van het Naardermeer een tunnel bij voorbaat wordt uitgesloten. Natuurlijk moeten we letten op de gevolgen voor de waterhuishouding en de natuur. Maar het is logisch juist ondertunneling bij de varianten te betrekken”, lichtte Netelenbos toe.

De minister wees erop dat Almere de komende tijd met een kwart miljoen inwoners zal groeien tot de vijfde stad van Nederland. “Openbaar vervoer alleen is dan echt geen oplossing. Daar moet ook nieuwe automobiliteit bij.”

De Kamer bestrijdt niet dat er geen oplossing moet komen. Verschillende kamerleden hamerden op de mogelijkheden de bestaande Gaasperdammerweg beter te benutten of delen van de A1 verdiept aan te leggen.

Minister Netelenbos benadrukte dat in het kader van de Vijfde nota afspraken zijn gemaakt met minister Pronk (ruimtelijke ordening) om infrastructuur en openbaar vervoer te koppelen aan het aanwijzen van nieuwbouwlocaties.

Netelenbos noemde concreet de locatie Rijnenburg bij Utrecht. Ze wees ook op de ruimtelijke consequenties van de Deltametropool in de Randstad. Ook daar wordt goed gestudeerd op de combinatie van nieuwbouwlocaties en infrastructuur.

Reageer op dit artikel