nieuws

Kamer wil aanleg natuur rond Maas garanderen

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer dreigt in aanvaring te komen met staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat over de uitvoering van de Maaswerken. PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie ondersteunen een motie waarin ze de regering vragen zich te committeren aan de uitvoering van het zogenoemde pakket 2 van de rivierverruimingsplannen.

Het gaat om de aanleg van natuur. De kosten bedragen 500 miljoen gulden en er is nog geen dekking voor.

Staatssecretaris De Vries verweet afgelopen week de partijen dat ze een blanco cheque afgeven. Ze heeft grote moeite met het initiatief van de bijna kamerbrede meerderheid.

Voor de Maaswerken heeft De Vries bijna 800 miljoen gulden beschikbaar. Het is de bedoeling dat zowel de veiligheid (tegengaan overstromingen) als de bevaarbaarheid aanzienlijk worden verbeterd. Een en ander zou gepaard moeten gaan met de ontwikkeling van zo’n 1500 hectare natuurgebied. Als dat gebeurt, kunnen kadeverhogingen beperkt blijven. De natuur biedt de rivier namelijk meer ruimte.

Natuurontwikkeling

Probleem is echter dat juist de natuurontwikkeling voor een belangrijk deel in pakket 2 terecht is gekomen en dat de regering geen garantie kan geven dat die ook daadwerkelijk doorgaat. De grootste regeringsfractie, PvdA, heeft daarmee grote moeite omdat het nieuwe waterbeleid juist uitgaat van het scheppen van meer ruimte voor de rivier in combinatie met natuurontwikkeling.

Daarom nam ruimtelijke-ordeningsspecialist Depla van de PvdA bij de begrotingsbehandeling het initiatief om een kamermeerderheid te vormen die zich wil committeren aan de uitvoering van de complete werken.

Staatssececretaris De Vries wil niet verder gaan dan het geven van een garantie dat de afgesproken veiligheidsniveaus voor 100 procent worden gehaald. Het eerste pakket, waarvoor nu budget is, realiseert 92 procent van die afspraken. De overige 8 procent kunnen veel goedkoper worden uitgevoerd dan de plannen voor natuurontwikkeling, als wordt gekozen voor harde vormen van beveiliging. In dat geval worden onder meer kades en dijken verhoogd.

De Vries heeft de uitvoering van de grootschalige natuurontwikkeling afhankelijk gesteld van het al dan niet krijgen van Europese gelden voor economische structuurversterking.

Volgend jaar moet blijken of die er ook daadwerkelijk komen.

Desinvestering

De kamermeerderheid wil echter niet wachten met het geven van garanties omdat ook al in het eerste deel van de werkzaamheden kades worden verhoogd. Die moeten hoger worden vanwege het mogelijk niet doorgaan van de natuurontwikkeling. In feite is sprake van desinvestering als de benodigde gelden er gewoon komen.

Of de meerderheid in De Tweede Kamer staatssecretaris De Vries werkelijk voor een onvoldongen feit gaat plaatsen, zak blijken in de loop van december.Dan vindt namelijk de stemming plaats over de motie.

Reageer op dit artikel