nieuws

Kamer verbijsterd door schikking tunnelfraude

bouwbreed

De Tweede Kamer is verbijsterd over de schikking die het Openbaar Ministerie heeft getroffen met HBG en Strukton in de fraudezaak rond de tweede Schipholspoortunnel. De aannemers kopen met een boete van 1 miljoen gulden strafvervolging af. Bovendien betalen ze elk 10 miljoen gulden aan de Nederlandse Spoorwegen. Op zijn beurt betaalt de NS 50 miljoen gulden aan minister Netelenbos (verkeer).

De schikking van 1 miljoen is gelijk aan de maximale straf die elk bedrijf had kunnen krijgen voor valsheid in geschrifte.

PvdA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks eisen van de betrokken bewindslieden opheldering over de afhandeling van de fraudezaak. Zij vinden het verbazingwekkend dat die juist nu heeft plaatsgevonden, terwijl de bouwwereld volop in opspraak is door beschuldigingen over prijsafspraken en omkoping.

HBG en Strukton werkten samen in de Kombinatie Schiphol Spoortunnel. Zij werden ervan beschuldigd zo’n 80 miljoen gulden meer winst te hebben gemaakt dan afgesproken. Met 28 valse opdrachtbonnen en facturen hebben ze getracht dat te verhullen.

Netelenbos was woest over deze gang van zaken, omdat de NS tijdens de bouw om extra subsidie vroeg. Zij eiste van de NS 65 miljoen gulden terug. Aanvankelijk weigerde het voormalige staatsbedrijf dit te betalen.Het heeft steeds aangegeven dat het als opdrachtgever voor het bouwproject niet op de hoogte was van de handelwijze van de HBG en Strukton.

In een brief aan de Tweede Kamer, heeft Netelenbos de claim aan het adres van de NS verlaagd tot 50 miljoen gulden. Het verschil van 15 miljoen gulden wordt niet nader gemotiveerd. De Spoorwegen hebben toegezegd het bedrag binnen drie weken te betalen, hoewel ze daarbij aangeven dat er geen rechtsgronden voor zijn. Ook hebben ze beloofd niet naar de bestuursrechter te stappen voor hoger beroep.

Omvangrijker

De deal maakt deel uit van een veel omvangrijker akkoord waarbij behalve de NS en de minister ook de bouwers HBG en Strukton en het OM zijn betrokken. Het OM bood de bouwers de mogelijkheid verdere strafvervolging af te kopen. Netelenbos had al eerder tot het akkoord willen komen. Het wachten was echter op het Openbaar Ministerie. Dat kwam pas op 12 november met het schikkingsvoorstel.

PvdA-kamerlid Van Gijzel is onthutst door de gang van zaken en vindt dat de bouwers veel te goed wegkomen. “Ze kunnen gewoon blijven doen waar ze mee bezig waren. Een veroordeling zou het mogelijk hebben gemaakt ze uit te sluiten van aanbestedingen.”

CDA-kamerlid Leers wil van minister Netelenbos weten waarom ze heeft ingestemd met een schikking. Hij heeft vernomen dat binnen de betrokken departementen verschillend over de zaak wordt gedacht. GroenLinks-kamerlid Van der Steenhoven spreekt van een brevet van onvermogen van minister Netelenbos.

VVD-kamerlid Verbugt wil van de minister van Verkeer en Waterstaat opheldering over het verschil tussen het bedrag dat de NS uiteindelijk moet terugbetalen en de 80 miljoen die Netelenbos in eerste instantie noemde.

D66-kamerlid Giskes is blij dat is vastgesteld dat er iets fout is gegaan. Ze wil de schikking op zich niet ter discussie stellen.”Dan kun je wel een debat beginnen over de rechtspraak in Nederland.Daar moeten we nu niet aan beginnen. Maar je zou wel kunnen overwegen de betrokken bedrijven een volgende keer niet mee te laten doen aan een aanbesteding. Schikken is toch een vorm van schuld bekennen.”

Op pagina 5: Commentaar.

Reageer op dit artikel