nieuws

Kamer start morgen onderzoek fraude

bouwbreed

De bijzondere kamercommissie die zich gaat verdiepen in de gang van zaken bij aanbestedingen, komt morgen voor het eerst bijeen. Het gaat om alle fractiewoordvoerders die zich bezighouden met de beschuldigingen over bouwfraude, die ruim een week geleden door oud-directeur Bos van Koop Tjuchem zijn gedaan in het televisieprogramma Zembla.

Justitie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit zijn inmiddels een onderzoek begonnen naar de vraag of de Nederlandse bouwbedrijven op grote schaal prijsafspraken hebben gemaakt en honderden guldens teveel hebben gerekend voor projecten.

Los van Justitie en de NMa wil de Tweede Kamer zelf ook onderzoek doen naar de relatie tussen de overheid en de bouwers. Ze wil daarbij nog eens grondig kijken naar de Mededingingswet en het aanbestedingsreglement. Het is de bedoeling dat met tal van deskundigen wordt gesproken.

Het onderzoek kan eventueel dienen als opstapje naar een parlementaire enqu-te naar de beschuldigingen van bouwfraude. Zo’n enqu-te kan echter pas plaatsvinden als een eventuele strafzaak achter de rug is of als Justitie de zaak niet rond krijgt en daarom moet seponeren. Probleem is namelijk dat getuigen in een parlementaire enqu-te niet strafrechtelijk kunnen worden vervolgd voor hetgeen ze tijdens de verhoren door kamerleden meedelen.

Formuleren

Volgens PvdA-kamerlid Van Gijzel en CDA-kamerlid Leers zal de eerste bijeenkomst van de bijzondere kamercommissie vooral in het teken staan van het formuleren van de opdracht. Ook zullen werkafspraken worden gemaakt.

Van Gijzel en Leers, die vorige week het interpellatiedebat aanvroegen over de bouwfraudeaffaire, zijn de initiatiefnemers.

Los van de beschuldigingen van Bos speelt de afwikkeling van de fraude rond de bouw van de tweede Schipholspoortunnel. De Tweede Kamer wil af van de schikking die het Openbaar Ministerie in deze zaak heeft getroffen met de bouwbedrijven HBGen Strukton en met hun consortium Kombinatie Schiphol Spoortunnel. Minister Korthals van Justitie voelt er echter niet veel voor beklag in te dienen zoals een kamermeerderheid in een motie heeft geëist. Het is nog maar de vraag of deze weg juridisch de juiste is. Korthals komt op zijn vroegst vrijdag met een schriftelijke reactie, nadat hij binnen het kabinet zijn collega-ministers heeft geraadpleegd

Reageer op dit artikel