nieuws

Kamer bezorgd over instorten productie

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de instortende woningbouwproductie. Maar over de aanpak daarvan wordt verschillend gedacht. Het CDA wil met spoed meer huizen in Flevoland. PvdA pleit ervoor genoegen te nemen met een lagere productie, als dat maar wel kwalitatief goede woningen zijn.

Dat bleek tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van VROM in de Tweede Kamer. Vandaag zullen minister Pronk en staatssecretaris Remkes reageren op de vragen uit het parlement.

Staatssecretaris Remkes streeft naar een nieuwbouwproductie van 100.000 huizen per jaar. Dat aantal wordt bij lange na niet gehaald. AVBB-voorzitter Brinkman schat de productie van dit jaar en volgend jaar op 55.000 huizen. De projectontwikkelaars verenigd in het NVB zijn met een voorspelling van 40.000 huizen volgend jaar zelfs nog somberder. Bijna alle kamerleden hadden deze cijfers paraat.

Taskforce

Remkes heeft om het tij te keren een ‘taskforce’ opgericht die snel met voorstellen moet komen om de productie op korte termijn weer op peil te brengen. PvdA-woordvoerder Duivesteijn voelt er echter niets voor koste wat kost de productie weer zo snel mogelijk op het oude niveau terug te krijgen. “Moeten we die 100.000 huizen per jaar wel willen”, vroeg hij zich hardop af. “Wordt het geen tijd om afscheid te nemen van de historische race om aantallen. De Kamer moet zich afvragen of dat niet ten koste gaat van de kwaliteit. Niemand wordt gelukkig van een brij van rijen. Er is veel voor te zeggen als de taskforce zich richt op een omslag van grootschalige industriële productie naar kleinschalige bouwnijverheid met veel ruimte voor particulier opdrachtgeverschap.”

Kwaliteit

Zowel VVD als GroenLinks steunden Duivesteijn in zijn pleidooi vooral te letten op kwaliteit, ook als dat gaat ten koste van de kwantiteit. Alleen CDA-kamerlid Rietkerk vindt dat Remkes op korte termijn op zoek moet naar nieuwe bouwlocaties, omdat er behoefte is aan een half miljoen huizen extra. Hij heeft daar met name Almere en Lelystad voor op het oog. Daarnaast ziet hij ruimte voor meer huizen in voormalige groeikernen als Purmerend. De CDA-woordvoerder begrijpt niet zo goed dat Remkes niet eerder heeft ingegrepen, omdat de eerste signalen van een teruglopende productie al uit 1998 stammen.

VVD-kamerlid Verbugt waarschuwde haar collega dat nieuwe locaties zeer veel ontwikkelingstijd vragen en zeker geen oplossing zijn voor de korte termijn. Zij voelt er meer voor om plannen die al in de ‘pijplijn’ zitten, sneller bouwrijp te maken. “We moeten niet naar een massaproductie van goedkope woningen. Door de schaarste komt de prijs-kwaliteitsverhouding verder onder druk. De prijzen zullen verder stijgen, maar het is belangrijk vast te houden aan kwaliteit.”

Slechts twee kamerleden waagden zich aan speculaties over de mogelijke oorzaken van de teruglopende woningbouwproductie. ChristenUnie-kamerlid Van Middelkoop wijst op de ingewikkelde regelgeving en lange onderhandelingstrajecten van partijen die ieder hun eigen belang nastreven. Rietkerk (CDA) is van mening dat het personeelstekort in de bouw, juridische procedures en te weinig gekwalificeerde ambtenaren, een rem op de productie zetten.

Reageer op dit artikel