nieuws

Jacht op overtreders arboregels

bouwbreed Premium

Het Bureau Beroepsziekten van vakbond FNV heeft de aanval geopend op werkgevers die ten koste van hun werknemers arboregels overtreden. Vooral bedrijven uit de bouw- en metaalsectoren maken zich daaraan schuldig, blijkt uit een lijst die het bureau gisteren heeft gepubliceerd.

Het FNV-bureau ondersteunt meer dan honderd werknemers met een beroepsziekte bij het indienen van schadeclaims tegen hun baas. Het totaalbedrag van die claims kan oplopen tot 10 miljoen gulden, waarschuwt W. Eshuis van het Bureau Beroepsziekten. “En dat is pas het begin.”

De eerste successen zijn al geboekt, weet hij. Voor een patiënt die lijdt aan de schildersziekte OPS, werd via een gang naar de rechter een vergoeding van 175.000 gulden binnengehaald. Eshuis: “Andere zaken staan eraan te komen.”

Internet

Alle bedrijven waartegen een claim wordt ingediend, worden bovendien voortaan op het internet gezet. Volgens Eshuis om de discussie over arboregels en beroepsziekten aan te scherpen en concreet te maken. “Iedereen huilt nu krokodillentranen over het aantal zieken, maar ondertussen worden de bedrijven niet aangepakt. Alle ondernemingen die op de lijst staan hebben arboregels overtreden. Bovendien geldt dat vrijwel alle gevallen hadden kunnen worden voorkomen als de wettelijke regels zouden zijn nageleefd.”

Op de lijst staan opvallend veel ondernemingen uit de bouw- en metaalsector. Ruim 50 procent is uit die branches afkomstig. Eshuis heeft daar wel een verklaring voor. “Toen we een jaar geleden begonnen hebben we OPS-slachtoffers gevraagd zich te melden. Bovendien richten we ons veel op rugklachten en die komen in de bouw natuurlijk gigantisch veel voor. Niettemin zijn bouwondernemers ook wel erg naïef. Kijk maar naar al die ongelukken die plaatsvinden in de bouw.”

Blaam

Volgens directeur P. Ulenbelt van het Bureau Beroepsziekten FNV doen de werkgevers te weinig om ziekte te voorkomen, maar treft ook hun verzekeraars blaam. “In plaats van werkgevers aan te zetten tot preventie, eigen risico’s in te voeren of premies te verhogen, pleit het Verbond van Verzekeraars voor het afschaffen van de wettelijke mogelijkheid om werkgevers aansprakelijk te stellen.”

Werkgeversorganisatie MKB-Nederland liet gisteren weten niet gelukkig te zijn met de publicatie van de namen van aangeklaagde bedrijven op het internet. Woordvoerder K. Kuiper: “Dan kunnen wij wel alle werknemers die niet goed opletten bij wat ze doen of mensen die hun baas bestelen, op onze internetpagina zetten.”

Reageer op dit artikel