nieuws

Jaarrede Betondag: Slim met groei omgaan

bouwbreed

De bouw gaat een periode van groei tegemoet. Het is zaak daar slim mee om te gaan, want de samenleving wil niet dat Nederland grijs gaat zien van het beton (en zwart van het asfalt). Het draait straks niet meer om beton en stenen stapelen, maar om het ontwikkelen van innovaties die geld opbrengen en ruimte scheppen.

Dat zei ir. P. Kieft,voorzitter van de Betonvereniging, in zijn Jaarrede op de Betondag in Congrescentrum De Doelen in Rotterdam. Onder ‘slim’ verstaat Kieft ook het uitwisselen van informatie en het ontwikkelen van kennis. Hij kondigde aan dat een gezelschap van opdrachtgevers en grote bouwondernemers onder de naam ‘ConstrucTable’ bij elkaar komt. Het initiatief wordt van harte aanbevolen door de minister van Economische Zaken.

Kieft noemde de Betonvereniging een ‘learning community’ en pleitte voor investeren in kwaliteit, kennis en communicatie. Maar zijn boodschap was toch vooral: ‘wees slim’. Ga samenwerkingsverbanden aan, ontwikkel nieuwe producten, laat de vraag uw aanbod bepalen. Wie wil delen in de groei, moet niet meer van hetzelfde bouwen, maar voldoen aan wat de klant werkelijk wil. Kieft verwacht bijvoorbeeld dat de bouwtechniek van de Vinex-architectuur geen lang leven beschoren zal zijn.

Orderstroom

“Bereidt u zich maar voor op groei”, hield de voorzitter van de Betonvereniging zijn publiek voor. “Misschien vlakt hij een beetje af door een conjuncturele terugval, maar die zal niet tot een structurele dip leiden.” Kieft wees op de enorme orderstroom van de Hogesnelheidslijn, de Betuweroute, de Westerscheldetunnel en de woningbouwlocaties. Bovendien liggen de plannen voor de Zuiderzeelijn, de Hanzelijn en woningbouwlocaties in het noorden van de Randstad klaar. Het is maar een greep uit de in het oog springende projecten.

Volgens Kieft zullen de investeringen in infrastructurele werken (inclusief de installaties en informatie- en communicatietechnologie) met 25 procent groeien in tien jaar tijd. “En dan heb ik het nog niet eens over het onderhoud en de burgerlijke en utiliteitsbouw”, juichte hij.

Kieft waarschuwde dat de betonbranche niet alleen technologisch, maar ook sociaal slim moet handelen. “We zeggen niet meer ‘inpolderen die Markerwaard’ of ‘platgooien dat natuurgebied’. Opzij, want beton komt eraan. Nee, we moeten meer oog krijgen voor de waarde van het buitengebied, het platteland en de natuur. We moeten meer oplossingen vinden voor wat we werkelijk belangrijk vinden, wonen en werken in een aantrekkelijke omgeving, binnenshuis en buitenshuis.”

Opvallend was Kieft’s pleidooi voor het herbestemmen van bestaande gebouwen. “We moeten afspreken geen gebouw meer te slopen omdat het niet meer aan zijn functie voldoet. Het is een uitdaging om het gebouw zo aan te pasen dat er een nieuwe functie in ondergebracht kan worden.” In stedelijke gebieden moet bovendien zo worden gebouwd, dat het sociale leven door kan gaan. Kieft gaf “gedoseerd beton leveren met een minimum aan overlast voor de omgeving” als voorbeeld van de slimheid, die de groei van de bouw vereist.

Reageer op dit artikel