nieuws

In situ techniek voor sanering voormalig Tomadoterrein

bouwbreed

Op het voormalige Tomadoterrein in Zwijndrecht gaat Vermeer Milieutechniek een aanvullende grondsanering uitvoeren. De sanering omvat circa 150 vierkante meter.

De door chloorhoudende oplosmiddelen veroorzaakte verontreiniging bevindt zich op een diepte van 8,5 meter. Deze is volgens Dura Vermeer zo hoog dat deze niet met de beoogde grondwatersanering kan worden teruggebracht. Er is gekozen voor een in situ techniek. Hierdoor hoeft er geen grond binnen damwanden te worden ontgraven. Na verhitting van de bodem worden de verdampende chloorhoudende oplosmiddelen afgevangen en gereinigd. Conform de saneringsplicht heeft Vermeer inmiddels de klei- en veenlaag van het in totaal circa 10.000 vierkante meter grote terrein tot een diepte van 4 meter onder het maaiveld verwijderd.

Reageer op dit artikel