nieuws

ICT-Bouw Award voor UserNet Slavenburg

bouwbreed Premium

De Slavenburg Groep heeft de ICT-Bouw Award ontvangen voor het klantenondersteuningssysteem UserNet. Volgens de jury is het goed doordacht en uitgewerkt, een voorbeeld voor andere bedrijven. Slavenburg heeft bovendien van het begin af aan de ‘backoffice’ aangepast aan het systeem, zodat het werkelijk een onderdeel is van de dienstverlening aan de klant.

“Het bedrijf stelt zich kwetsbaar op naar hun klanten”, concludeert L. Griffijn van EC Platform Bouw. Dat werd door de jury gewaardeerd. “Veel bedrijven komen met een mooie website naar buiten, maar vergeten hun organisatie aan te passen. Slavenburg geeft van meet af aan de gelegenheid om klachten te melden en vragen te stellen. Het systeem is heel open, toegankelijk en gemakkelijk”. De prijs werd uitgereikt op het eerste jaarcongres ‘De bouw gaat digitaal’, gehouden in congrescentrum De Reehorst in Ede door EC Platform Bouw in samenwerking met CKC Centrum voor Kennis Communicatie.

Campagne

Het congres markeerde het einde van de campagne, die in september 2000 begon en wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken en een aantal sponsors.

Volgens Griffijn zijn de doelstellingen ruimschoots gehaald. De ‘awareness’, het bewustzijn van het belang van ict voor de bouw is enorm toegenomen.

Nominaties

“We gaan nu een tweede fase in, met pilotprojecten, gerichte workshops en een jaarlijks congres met de uitreiking van de ICT-Bouw Award”, aldus Griffijn. De prijs bestaat uit een beeldje van enkele mannen, die een koker omhooghouden. Hij symboliseert de samenwerking en het gebruik van ict in de bouw. De brancheorganisaties hebben kandidaten voor de ICT-Bouw Award voorgesteld. EC Platform Bouw keek ook zelf en selecteerde een aantal kandidaten.

Uit de lange lijst werden zes bedrijven genomineerd: RSC Noorderveld met een ict-tool bij een industrieel, flexibel en demontabel (IFD) bouwsysteem, Arcadis vanwege de betrokkenheid bij ict in de gww-sector, Gemeentewerken Rotterdam met ideeën over elektronisch aanbesteden, Onderhoudsgroep Klok met een klantensysteem voor multifunctioneel onderhoud, Concordia Bouwmaterialenhandel met een intern bestelsysteem en ten slotte Slavenburg met UserNet, het systeem voor de ondersteuning van opdrachtgevers in de utiliteitsbouw.

De jury toetste de kandidaten op originaliteit, voorbeeldwerking, overtuigingskracht, overdraagbaarheid, financiële haalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid.

“Het oordeel van de jury was unaniem. UserNet van Slavenburg stak met kop en schouders boven de andere kandidaten uit. Andere ict-toepassingen vertoonden haperingen, de drempels waren te hoog of de vragen te zwaar”, meldt Griffijn.

Een bezoek aan de website www.slavenburg.nl maakt echter niet de indruk, dat het bedrijf zich sterk onderscheidt van veel andere ict-gebruikers in de bouw. Het laatste nieuws gaat over 11 september en linksonder staat “welkom op de nieuwe site, wij zijn momenteel nog druk bezig met de opbouw ervan”.

Onder het kopje ‘toekomstige ontwikkelingen’ staan op de website van Slavenburg enkele schermbeelden van het systeem UserNet, gepresenteerd als digitale ‘life-line’ voor productinformatie, onderhoudsplanning, klachtenregistratie en ‘een stuk ondersteuning van de klant’. Het systeem is geheel in het Engels, maar onder ‘general user info’ staan opmerkingen over deurdrangers en plattegronden. Na drie stappen houdt de kennismaking abrupt op.

De schermbeelden zijn ‘local’ en het is niet duidelijk waar en hoe het systeem te vinden is. De jury is waarschijnlijk niet overtuigd door de presentatie op de website, maar mogelijk door een goed werkende ‘demo’ van het systeem.

‘De meeste andere ict-toepassingen vertoonden haperingen’

Reageer op dit artikel