nieuws

Hoorn ontbindt overeenkomst met Heddes Bouw

bouwbreed Premium

De gemeenteraad van Hoorn onderschrijft en bekrachtigt unaniem het besluit van burgemeester en wethouders om de aannemingsovereenkomst met Heddes Bouw te ontbinden. De reden voor het besluit is dat naar mening van het college Heddes Bouw na het instorten van de in aanbouw zijnde toneeltoren van schouwburg Het Park zijn verantwoordelijkheid niet is nagekomen en niets heeft ondernomen om verdere schade te voorkomen.

Tijdens de raadsvergadering waren alle fracties het roerend met elkaar eens. Heddes Bouw is geen enkele afspraak nagekomen en heeft zelfs het besluit van de rechter na kort geding om voor 15 oktober de veiligheidsvoorzieningen uit te voeren, naast zich neergelegd.

Fractievoorzitter F.H. Hansen van de VVD sprak over een ‘trieste avond.’ Wat hem betreft bleef er geen andere optie over na de ‘betreurenswaardige handelwijze’ van de aannemer dan de samenwerking te beëindigen. Ook het aan de kant zetten van constructeur Aronsohn raadgevende ingenieurs voor de afbouw van de toneeltoren, zag Hansen als een noodzakelijk kwaad. “We zullen de gifbeker tot op de bodem moeten leegdrinken.”

A. Helling, fractievoorzitter van D66 was blij eindelijk zijn hart over het ‘Schouwburgdrama’ te kunnen luchten. Hij bleek teleurgesteld en ontgoocheld, maar sprak zijn medeleven uit naar de werknemers die door de handelwijze van directeur ir. C.G.H. van Iwaarden van Heddes Bouw zijn benadeeld. Maar ook de constructeur bleef niet buiten schot. Helling: “Aronsohn is slim achter Heddes verscholen. Door de starre houding van de aannemer hoefde Aronsohn niet te bewegen en is daarmee een beetje met de schrik vrijgekomen.”

De fractie van GroenLinks ging nog een stapje verder. Fractievoorzitter P.C.A. Visser, die zonder meer ‘klaar’ was met Heddes Bouw, verzocht het college om de mogelijkheid voor een strafrechtelijke vervolging van Heddes Bouw te onderzoeken. “Het is volgens de Nederlandse wetgeving verboden om gebouwen te laten instorten. Omdat de toren ’s nachts instortte, zijn er geen ongelukken gebeurd. Maar als het drie uur later had plaatsgevonden, hadden we een ramp als in Volendam of Enschede gehad.”

Visser acht een vervolging noodzakelijk voor het verkrijgen van jurisprudentie om de bouwwereld op zijn verantwoordelijkheid te wijzen en daarmee ongelukken in de toekomst te voorkomen.

Reageer op dit artikel