nieuws

Hoorn en Heddes nog lijnrecht tegenover elkaar

bouwbreed

Het schouwburgdrama in Hoorn beleefde gisteren zijn derde kort geding voor de rechtbank in Alkmaar sinds de toneeltoren van schouwburg Het Park op 10 april instortte. Heddes Bouw spande het kort geding aan tegen de gemeente Hoorn in een poging de ontbinding van de aannemingsovereenkomst terug te draaien. De uitspraak is op 6 december. Een vierde rechtszaak is op handen nu Centraal Beheer heeft aangekondigd tegen de uitspraak in kort geding over het uit te keren schadebedrag in beroep te gaan.

De gemeente Hoorn is het zat. Burgemeester en wethouders namen de beslissing de aannemingsovereenkomst met Heddes Bouw voor de bouw van schouwburg en congrescentrum Het Park te beëindigen. Vorige week kreeg het college de volledige steun van de gemeenteraad.

Tijdens het kort geding dat Heddes Bouw naar aanleiding van de beslissing van de gemeente Hoorn aanspande, bleek eens te meer hoe lijnrecht de partijen tegenover elkaar staan en hoe slecht de communicatie gedurende de periode na het instorten van de toneeltoren op 10 april moet zijn geweest.

Voor Heddes Bouw ligt de oorzaak voor de vertraging voornamelijk bij Aronsohn Raadgevende Ingenieurs en de slechte onderlinge communicatie. Volgens de advocaat van Heddes Bouw, mr. H.A. van Ramhorst, is het ontstane probleem een gevolg van de onmogelijkheid om het door Aronsohn op 5 oktober herziene plan van aanpak uit juli op tijd uit voeren. De opgetreden vertraging was volgens hem tijdig gemeld, maar gaf de gemeente geen aanleiding tot een andere reactie. “Op 17 oktober lag er een concreet plan, alle problemen waren opgelost, maar de gemeente Hoorn veegde alles van tafel. Het algemene beeld is dat men bij de gemeente het stuur kwijt is”, aldus Van Ramhorst.

Voor de gemeente Hoorn ligt de zaak helderder. “Wij wilden de veiligheidsvoorzieningen hebben uitgevoerd die in juni reeds bekend waren. Dat heeft Heddes Bouw niet gedaan. Ook niet na de gang naar de rechtbank. Verder toont het TNO-rapport de zeer ernstige uitvoeringsfouten aan. Die zijn het trieste bewijs van de wanprestatie”, aldus mr. B.R. ter Haar, advocaat voor de gemeente Hoorn. De uitspraak is op 6 december.

In beroep

Centraal Beheer Achmea (CB) die als CAR-verzekeraar na een kort geding de materiële schade moest betalen, gaat tegen de uitspraak in beroep. Heddes Bouw had in kort geding bedongen dat de materiële schade wel degelijk was gedekt door de CAR-verzekering na berichten dat CB niet van plan was de schade uit te keren.

Volgens R. Mol van CB is de aanleiding voor het beroep het verschil tussen ‘schuld en schuld’. “Ik geloof niet dat Heddes Bouw bewust slechte spanten heeft gemaakt, maar er waren gedurende de bouw zoveel seinen die op rood sprongen, dat hij op de hoogte had moeten zijn van fouten in de constructie.”

Heddes Bouw kan zich volgens Mol niet beroepen op de polisvoorwaarde dat ‘eigen schuld’ was meeverzekerd. “Het TNO-rapport geeft voldoende handvatten om te laten zien dat Heddes Bouw niet als een ‘goed huisvader’ heeft gehandeld”, aldus Mol.

De datum voor de zitting is nog niet bekend.

Reageer op dit artikel