nieuws

Hoge ambities aan Rotterdamse Maas

bouwbreed Premium

Rotterdam wil de rivier de Maas een centrale rol geven in de stad, maar worstelt met de vraag hoe. In een stadsbreed debat kwam de meest ambitieuze en duurste variant maandagavond als winnaar boven: het ‘rondje Waterfront’ knoopt alle grote trekkers ter weerszijden van het water aan elkaar. Dat zou goed zijn voor jaarlijks vijftien miljoen bezoekers.

Wethouder Ruimtelijke Ordening H. Kombrink en de Rotterdamse stedenbouwers hadden de meerderheid op hun hand. Terwijl een deel van de marktpartijen, onder aanvoering van Multivastgoed, een waarschuwende vinger hief met het oog op onvoldoende investeringsbereidheid, etaleerde Kombrink zijn tomeloze ambitie. “Als we met deze variant verder gaan, zullen de mensen aan de Boompjes merken hoe druk het kan worden. Het ‘rondje Waterfront’ verschaft bovendien de mogelijkheid eerdere ontwikkelingen af te maken”, onderstreept Kombrink. Het gaat daarbij vooral om het Entrepôtgebied, dat veel te weinig bezoekers trekt.

Het ‘rondje Waterfront’ beoogt de door havenactiviteiten verlaten kadegebieden langs de noordoever – Boompjes en Oude Haven – maar ook die langs de zuidoever – Wilhelminapier en Entrepôtgebied – tot een attractie op zich te maken.

De extra bezoekers die er kunnen flaneren, varen en winkelen zouden volgens berekeningen van bureau Binnenstad per saldo een toename van 153 miljoen gulden aan bestedingen opleveren.

Voor de enkele honderden deelnemers die maandagavond na het horen van alle betrokken partijen in werkgroepjes het scenario van hun voorkeur bespraken, vielen de eerste twee opties af. De 0-variant – alles bij het oude houden – vonden ze Rotterdam onwaardig, optie 1 – het Waterfront als passage aan de stadsas – oninteressant. De strijd ging tussen de scenario’s 2 en 3. In de tweede variant wordt de Boompjes een soort “balkon van het centrum aan de Maas”, met de Wilhelminapier als trekpleister. Van park tot aan de Oude Haven wordt het centrum met bruggen, looproutes en verkeersmaatregelen vastgeknoopt aan de rivier. Manco van optie 2 is, dat Rotterdam-Zuid in dit scenario buiten de ontwikkelingen blijft. Marktpartijen, bewoners en ondernemers in het Wijneilandgebied achter de Boompjes zien in die variant echter goede transitiemogelijkheden voor vastgoed en infrastructuur.

Favoriet

De torenhoge kosten spreken tegen optie 3. Maar wanneer ondertunneling van de Boompjes – met een miljard gulden veruit de grootste kostenpost in dit plan – achterwege blijft, zonder meer favoriet. Wat de Rotterdammers over pakweg twee decennia daadwerkelijk te zien krijgen als de gemeenteraad over een half jaar het ‘rondje Waterfront’ aanwijst als blauwdruk voor de toekomst is nog redelijk vaag. Uit de vele schoten voor de boeg is een bonte stoet samen te stellen: een enorme subtropische kas en een factory outlet centre in het Entrepôtgebied, de Hef ingericht als showroom, een nieuwe brug in het verlengde van de Willemsbrug, nieuwe tramverbindingen naar zuid, verplaatsing van zwemparadijs Tropicana naar de Parkhaven, een buitenpark aan de Boompjes en bootverbindingen over de Maas tussen diverse uitgaansgebieden. Rotterdam is nog láng niet uitgebouwd.

Reageer op dit artikel