nieuws

Heerlen werkt aan plan Heerlerbaan

bouwbreed

In Heerlen wordt momenteel gewerkt aan een ruimtelijk functioneel plan voor het centrumgebied. De belangrijkste partijen in de masterplanontwikkeling van Heerlerbaan tekenen binnenkort een intentie-overeenkomst. Het gaat hierbij om de Woningstichting Wonen Parkstad, de stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel, de stichting VZR en de gemeente Heerlen.

Met de ondertekening van de overeenkomst zeggen de partijen hun medewerking toe aan de totstandkoming van het Masterplan. De gemeente heeft inmiddels middelen vrijgemaakt voor de planontwikkeling. Naast de al ingeschakelde procesmanager kan nu ook een stedenbouwkundige worden ingeschakeld voor de verdere ontwikkeling van het plan. Naar verwachting zal begin volgend jaar een stedenbouwkundig bureau aan de slag kunnen gaan. De ontwikkeling van het Masterplan duurt ruim een half jaar.

Reageer op dit artikel