nieuws

Heel zorgvuldig zorgcentrum ‘pellen’

bouwbreed

Een sloper is in de volksmond iemand die iets stukmaakt, doorgaans in woede en zonder plan. Dit in tegenstelling tot de sloper in de bouw, die juist heel weloverwogen met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen de slopershamer hanteert.

Op dit moment sloopt J.A. Goris & Zonen het flatgebouw van zorgcentrum Vreedonk in Dordrecht. Heel voorzichtig, in verband met de directe omgeving en slappe ondergrond.

Het slopen van een flat in een bebouwde omgeving vergt een voorzichtige aanpak. Brokstukken en rondvliegend puin mogen vanzelfsprekend niet buiten het bouwterrein komen. De slappe veengrond belemmert daarbij de inzet van zwaar materieel.

De methode die slopersbedrijf Goris daarom toepast, is de inzet van een ploeg van drie personen, voorzien van een bobcat en een minikraan die op dit moment de flat van zorgcentrum Vreedonk sloopt.

Verdieping voor verdieping wordt ‘afgepeld’. De minikraan is voorzien van een hakbeitel en de bobcat schuift het puin over de rand.

Om van de ene naar de andere verdieping te komen, rijdt het materieel door een klein gat in de verdiepingsvloer via een zelf gecreëerd talud van puin naar de lager gelegen etage. Om het puin van de taluds en het gewicht van de bobcat en minikraan te dragen, zijn de bouwlagen ter plaatse onderstut.

Op pagina 9: Voorzichtig slopen met minikraan en bobcat.

Reageer op dit artikel