nieuws

Heddes Bouw laat zich niet door Hoorn wegsturen

bouwbreed Premium

Heddes Bouw legt zich niet neer bij de beëindiging van de aannemingsovereenkomst door de gemeente Hoorn, voor de bouw van schouwburg en congrescentrum Het Park. De aannemer houdt bovendien vast aan het tweede kort geding – door de gemeente inmiddels ingetrokken – met een tegeneis en wil voortijdig alle Hoornse fractievoorzitters informeren over de standpunten van Heddes Bouw in het hooglopende conflict rond de ingestorte toneeltoren.

“Het zijn wonderlijke ontwikkelingen”, concludeert pr-coördinator S. Schoorl. “Vrijdag in de namiddag hoorden we plotseling dat de gemeente Hoorn de overeenkomst met ons wilde verbreken. Zonder ons eerst voor een informatiebijeenkomst uit te nodigen waarin zij vragen hadden kunnen stellen.”

De gemeente Hoorn zegde het vertrouwen in Heddes Bouw eenzijdig op, nadat volgens wethouder Schaper Heddes Bouw na het instorten van de toneeltoren van Het Park op 10 april noch op eigen initiatief, noch na sommatie en zelfs niet na een afspraak bij de rechter tot het nemen van veiligheidsmaatregelen was te bewegen.

In gebreke

Volgens Schoorl is het juist de gemeente Hoorn die in gebreke blijft. “Het getuigt van onprofessionaliteit de schuld bij de hoofdaannemer te leggen.”

De gemeente is er volgens haar niet in geslaagd de afgelopen zeven maanden een nieuw ontwerp van de toneeltoren aan te leveren. Schoorl: “De aan te brengen veiligheidsvoorzieningen hadden een directe relatie met de herstelwerkzaamheden én het nieuwe ontwerp.”

De aannemer maakt zich verder boos omdat Heddes Bouw uit reacties van de Hoornse fractievoorzitters opmaakte dat zij de “feitelijkheden niet kennen en onjuist en onvolledig door het college zijn geïnformeerd”. Voor Heddes Bouw is dat de reden de leden uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst.

Directeur ir. C.G.H. van Iwaarden: “De gemeente heeft het tweede kort geding dat 19 november zou dienen plotseling ingetrokken. Maar wij stellen nu een tegeneis. De datum voor die zitting is nog niet bekend.”

Van Iwaarden ziet met het verbreken van de overeenkomst bewaarheid wat hij al vreesde: “De gemeente wilde ons gewoon van het werk afschoppen. We waren het met Aronsohn Raadgevende Ingenieurs, onderaannemer BNG en Centraal Beheer al eens over de oplossing voor het vervolg van de bouw. Maar Aronsohn is gewoon door de projectleider van de gemeente Hoorn teruggefloten en moest zich daarom terugtrekken.”

Ir. G. Henkens, directeur van Aronsohn raadgevende ingenieurs was niet voor commentaar bereikbaar. De gemeente Hoorn heeft inmiddels Arcadis als constructeur voor de bouw van de resterende bouw van Het Park aangetrokken.

Aanbevelingen

Aronsohn werkte aanvankelijk mee met het overnemen van de aanbevelingen van TNO Bouw voor de herbouw van de toren. Maar Aronsohn hechtte sterk aan het bestaande ontwerp en was volgens de gemeente slechts bereid een aangepast ontwerp voor de nieuwe toren te maken als de gemeente het bestaande ontwerp volledig deugdelijk zou verklaren. Op het punt van de stabiliteit van de hoofdspanten na, wilde de gemeente hieraan tegemoet komen. Aronsohn moest nadere informatie bij TNO Bouw indienen om aan te tonen dat ook op dit punt het oorspronkelijk ontwerp voldeed.

Volgens de gemeente zijn die gegevens nooit volledig aangeleverd. Ook het voorstel voor inschakeling van een derde constructiebureau ter controle van de aangeleverde gegevens werd door Aronsohn slechts voorwaardelijk geaccepteerd. Het bleek uiteindelijk voor de gemeente onaanvaardbaar dat Aronsohn eerst de uitkomst wilde inzien alvorens het ontwerp van de toren afgegeven zou worden. De gemeente meende als opdrachtgever dat Aronsohn door het stellen van voorwaarden te ver was gegaan.

Reageer op dit artikel