nieuws

Grote steden kopiëren te veel van elkaar

bouwbreed

Grote steden kopiëren elkaars beleid en vergeten meestal een specifieke analyse van de lokale situatie. De krapte op de woningmarkt en de druk om te presteren maken het alleen maar lastiger een zinnige invulling te geven aan het grotestedenbeleid, oordeelt de VROM-Raad.

De risico’s dat delen van de stad in een negatieve spiraal komen, zijn volgens de VROM-Raad onverkort aanwezig. Samen met de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling presenteerde de VROM-Raad gisteren rapporten over het grotestedenbeleid.

Omdat de vraag naar goedkope woningen nog steeds hoog is, is het lastig sloopplannen te verdedigen. De raad bepleit daarom ook rekening te houden met kwaliteitswoningen voor mensen met een laag inkomen en de herstructurering niet te beperken tot de woningbehoeften van midden- en hogere inkomensgroepen.

De raad waarschuwt verder dat met de eis van integrale plannen het risico bestaat dat projecten verzanden en helemaal niet van de grond komen. Goede afstemming van plannen binnen een wijk is wel zinvol en al lastig genoeg. Daarbij is relatief nog steeds weinig ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Gemeenten moeten nu nog te veel energie steken in het lospeuteren van verschillende potjes met geld. Bureaucratisering ligt daarbij op de loer.

Reageer op dit artikel