nieuws

Gemeente Apeldoorn vergiste zich met hoogzit bij ecoduct

bouwbreed Premium

De gemeente Apeldoorn moet alsnog een vergunningsprocedure starten voor de bouw van een zogeheten hoogzit voor de jacht vlakbij het ecoduct over de snelweg A1.

Ook heeft de gemeente ten onrechte bekend gemaakt dat deze hoogzit op 350 meter afstand van het ecoduct staat. De jachthut is in werkelijkheid 700 meter verwijderd van de wildoversteekplaats. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland gisteren geantwoord op vragen van het SP-Statenlid Burger.

Over de hoogzit vlak naast het ecoduct ontstond vorige maand grote opschudding. Natuurbeschermers noemden het jagen op wild dat de speciale oversteekplaats gebruikt “prijsschieten”. Ook was de bouw van de hut volgens hen in strijd met internationale wild- en jachtverdragen.

GS vroeg over de kwestie advies aan twee deskundigen van de Wageningen Universiteit, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Vereniging Wildbeheer Veluwe. Alle deskundigen zijn, zo blijkt uit hun antwoorden, van mening dat er rondom wildviaducten een rustgebied van minimaal 500 meter moet zijn. Daar mag recreatie noch jacht plaatshebben. Het provinciebestuur gaat vanaf nu toezien op de vereiste rust rond de zeer vele hoogzitten in Gelderland.

De deskundigen hebben op zich geen bezwaar tegen voor wildbeheer noodzakelijk afschot van dieren, stelt GS. Jacht vanuit wildkansels is relatief rustig en veilig en daarom te verkiezen boven andere vormen van jagen. Om die reden heeft GS ook geen bezwaar tegen het strooien van lokvoer in de buurt van de hoogzit. Dat is volgens de Statenleden nodig om het wild te kunnen tellen en precies het afgesproken aantal dieren te kunnen afschieten.

Reageer op dit artikel