nieuws

Fraudezaak nekt PvdA’er Van Gijzel

bouwbreed Premium

De afwikkeling van de fraudezaak rond de bouw van de tweede Schipholspoortunnel heeft geleid tot het opstappen van PvdA-Kamerlid Van Gijzel. Na een hoog opgelopen conflict met zijn fractieleider Melkert legde hij gisteren zijn functie neer. Hij verklaarde niet verder te willen ‘als een parlementariër met een slot op de mond’.

Vorige week donderdag ontnam Melkert Van Gijzel de woordvoering over de Schipholtunnel-fraude. Dat gebeurde na een optreden van het Kamerlid in het televisieprogramma Barend & Van Dorp.

Van Gijzel had hier betoogd dat de Kamer niet kon instemmen met de schikking van de fraudezaak door het Openbaar Ministerie. Er moest volgens hem hoe dan ook een vervolging komen van de bouwbedrijven HBG, Strukton en hun combinatie KSS. Ook uitte hij kritiek over zijn plek op de PvdA-kieslijst. Aanvankelijk was hij op een onverkiesbare 53ste plaats gezet, later op de 43ste.

Te scherp

Melkert maakte volgens Van Gijzel donderdagavond duidelijk dat het fractiebestuur het optreden bij het programma Barend & Van Dorp te hard en te scherp vond. Ook zou hem te verstaan zijn gegeven dat de PvdA-fractie zou instemmen met een verklaring van minister Korthals om niet in beroep te gaan tegen de schikking van het Openbaar Ministerie.

Daarbij zou bovendien aangegeven zijn dat er geen consequenties mochten zijn voor het kabinet, danwel voor de minister van Justitie.

Van Gijzel verklaarde tijdens een korte toelichting dat hij het gevoel had dat Melkert geen vertrouwen meer in hem had. Hij vindt dat hij als parlementariër niet kan functioneren als van tevoren is bepaald dat de zaak geen politieke consequenties mag hebben.

In gevaar

In een reactie verklaarde Melkert het besluit van Van Gijzel niet te begrijpen. Volgens hem heeft hij wel degelijk rekening gehouden met de mogelijkheid dat minister Korthals of het kabinet in gevaar konden komen als er geen sluitende verklaring zou komen voor de weigering de schikking aan te vechten. Juridisch is het volgens Melkert onmogelijk: “En daar moeten we ons helaas bij neerleggen.”

Gevoelig

Melkert ontkende dat hij geen vertrouwen meer had in Van Gijzel. Dat hij hem het woordvoerderschap had ontnomen heeft volgens de fractieleider te maken met het feit dat de zaak politiek gevoelig was geworden.

Volgens Melkert heeft de volledige partijtop gepoogd Van Gijzel op andere gedachten te brengen. Dat is niet gelukt.

Melkert zei dat extra te betreuren omdat hij zich had voorgenomen samen met Van Gijzel de onderste steen boven te brengen in de bouwfraude-affaire. “Met hem ben ik van mening dat er een parlementair onderzoek moet komen.Daarbij moet ook de Schipholtunnel-zaak aan de orde komen. Die behoort dus nog niet tot het verleden.” Vandaag vindt overigens nog een Kamerdebat plaats over de kwestie.

Op pagina 2: Commentaar

Reageer op dit artikel